EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
PBLA ar ikgadējo balvu godina brāļus Oļģertu un Valdi Pavlovskus
130482

   14.11.2023

 

 

 

 

 

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) 2023. gadā savu gadskārtējo balvu piešķīrusi brāļiem Oļģertam Raimondam Pavlovskim un Valdim Vilnim Pavlovskim par viņu abu mūža ieguldījumu nacionālpolītiskajā un sabiedriskajā darbā trimdā un Latvijā, veicinot valsts neatkarības atjaunošanu un stiprinot tās drošību.

 

Dvīņubrāļi katrs savā dzīves gājumā neatlaidīgi un efektīgi darbojušies latviešu tautas labā, vispirms cīnoties par Latvijas neatkarību, un pēc atbrīvošanās no okupācijas jūga turpinot strādāt, lai veicinātu Latvijas drošību un nodrošinātu tās atpazīstamību pasaulē.

 

Sabiedriskais darbinieks un mikrobiologs Oļģerts Pavlovskis savu latvisko darbību iesāka jaunības dienās, darbojoties Amerikas latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) valdē (1961-1964) un ALJA padomē (1965-1968). No 1976. līdz 1980. gadam Olģerts darbojās Amerikas Latviešu apvienības (ALA) valdē kā Ārējās Informācijas biroja vadītājs, gatavojot informācijas materiālus gan ASV, gan cittautiešu žurnālistiem un valdībām par okupētās Latvijas aktuālajiem jautājumiem. Oļģerts uzsāka pirmo ALA informācijas biļetenu angļu valodā “Latvian News Digest”, kas kļuva par ietekmīgu publikāciju, informējot par okupētās Latvijas aktuālitātēm. Oļģerts tolaik darbojās arī Apvienotajā baltiešu komitejā (Joint Baltic American National Committee, JBANC) – Amerikas latviešu, igauņu un lietuviešu kopējā polītiskā darba organizācijā, kas vēl šodien sekmīgi darbojas, informējot ASV valdību par Baltijas valstu interesēm. 

 

Būdams ALA valdē, Oļģerts uzsāka savu ilgstošo un ietekmīgo darbību PBLA, sākotnēji kā valdes loceklis (1976-1987) un vēlāk kā PBLA priekšsēdis (1982-1988). Parallēli viņš bija arī Pasaules baltiešu apvienības (PBA) vadītājs. Kopīgi citām baltiešu organizācijām, būdams PBLA priekšsēdis, Oļģerts Pavlovskis piedalījās Baltiešu Brīvības un miera kuģa brauciena organizēšanā Baltijas jūrā 1985. gadā un Baltiešu tribunāla sarīkošanā Kopenhāgenā 1987. gadā. Oļģerts arī pārstāvēja PBLA Eiropas Drošības un sadarbības konferencēs 1977., 1980., 1985. un 1987. gadā, informējot starptautisko sabiedrību par baltiešu brīvības centieniem. Kad Latvija pasludināja neatkarību, Oļģerts tūdaļ devās atpakaļ uz dzimteni, un 1993. gadā tika ievēlēts 5. Saeimā. Bet drīz viņš nolika savu deputāta mandātu, jo tika apstiprināts par Latvijas ārējās tirdzniecības un Eiropas kopienas lietu valsts ministru. 1997. gadā Oļģertu pilnvaroja par Latvijas vēstnieku Spānijā. Viņš ir līdzdibinātājs Eiropas Kustībai Latvijā un šī gadsimta sākumā, gatavojoties referendumam par Latvijas iestāšanos ES, Oļģerts strādāja Ministru kabineta Sabiedriskajā konsultātīvajā padomē.

 

Sabiedriskais darbinieks, pilsētplānotājs un agrākais ASV jūras desanta kapteinis Valdis Pavlovskis 1981. gadā bija līdzdibinātājs Amerikas baltiešu brīvības līgai (Baltic American Freedom League, BAFL) - organizācijai, kas ļoti sekmīgi ietekmēja ASV polītiku baltiešu jautājumos. Valža vadībā BAFL 1983. gadā panāca, ka toreizējais ASV prezidents Ronalds Reigans personīgi pasludināja 14. jūniju par Baltiešu brīvības dienu (Baltic Freedom Day). 1985. gadā Valdis sekoja sava brāļa pēdās, kļūstot par ALA Ārējās informācijas biroja vadītāju un šo amatu viņš pildīja trīs gadus. 1988. gadā, Latvijai kritiskajā laikā, kad Gorbačova reformas deva cerību tautai panākt neatkarības atgūšanu, Valdi ievēlēja par ALA priekšsēdi. Šo amatu Valdis pildīja līdz 1992. gadam, viņa  vadībā ALA deva savu ieguldījumu Latvijas brīvības atgūšanā. Līdzīgi kā viņa brālis Oļģerts, arī Valdis drīz pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas atgriezās dzimtenē.

 

Pielietojot savu pieredzi ASV Jūras desanta korpusā, Valdis pieņēma aicinājumu uzņemties Latvijas aizsardzības ministra vietnieka amatu 1992. gadā. 1993. gadā viņu ievēlēja 5. Saeimā, un Valdis Pavlovskis kļuva par aizsardzības ministru (1993-1994). Veselības sarežģījumu dēļ Valdis bija spiests atgriezties ASV, bet pēc veselības uzlabošanās 1996. gadā viņu atkal ievēlēja par BAFL priekšsēdi. Viņš strādāja, informējot ASV valdības pārstāvjus un presi par aktuāliem Latvijas jautājumiem, bet it sevišķi - sekmējot Latvijas uzņemšanu NATO 2004. gadā. Starplaikā Valdis arī darbojies kā 13. ASV Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdis (1998). Valdis līdz 2021. gadam ir turpinājis savu vadošo darbību BAFL valdē.

 

PBLA priecājas par iespēju godināt divus izcilus latviešu patriotus!


 

Atpakaļ