EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

Par namu, kam jābūt pasaules kultūras kartē


Ligita Kovtuna 18.09.2018

Nama Rīgā, Vāgnera ielā 4, liktenis ir Latvijas valdības ziņā Lasīt vairāk ...Latvijas tēls pasaulē - mēs radām to paši


Sintija Melne 18.09.2018

Jau otro nedēļas nogali Latviešu centru Minsterē pārņēma latviešu jaunieši no dažādām Eiropas valstīm, kas pulcējās seminārnometnes Jauno līdeŗu skola Minsterē otrajā ciklā - Latvijas tēls pasaulē un viltus ziņas Latvijā. Tas bija jaunu zināšanu un pieredzes ceļojums par svarīgām temām sniedza ne vien atbildes, bet arī uzdeva jautājumu pašiem sev - ko darīt, lai būtu labāk. Lasīt vairāk ...“Pūt, vējiņi!” – atkal skan!


Viktors Hausmanis 18.09.2018

Teātŗa sezona sākusies. Jauna, īpašā Latvijas simtgades noskaņā, un Nacionālais teātris izvēlējās šim notikumam tik piemērotu Raiņa lugu – “Pūt, vējiņi!” Lasīt vairāk ...Laika kapsula iemūrēta Nākotnes nama pamatos


18.09.2018

Plašā pulkā 14. septembrī klāt­esošie ar prieku un lepnumu sveica Latvijas Okupācijas mū­­ze­ja saimi ar lielo vēsturisko sasnie­gumu – Nākotnes nama būvnie­cības sākumu un Laika kapsulas iemūrēšanu Nākotnes nama pamatos. Kapsulā mūzeja dvēsele Dr. Valters Nolledorfs ievietoja vēstījumu nākamajām paau­dzēm un pateicību visiem zie­do­tājiem un atbalstītājiem, pirms tā tika svinīgi iemūrēta Nākotnes nama pamatos. Lasīt vairāk ...“Nedēļa Latvijai” – Zviedrijas latviešu dāvana Latvijas Simtgadei


18.09.2018

Gatavojoties Latvijas Simtgades svinību kulminācijai, šā gada novembrī Zviedrijā tapusi iniciātīva “Nedēļa Latvijai”, kuŗas ietvaros no 3. līdz 10. novembrim, nedēļas gaŗumā, Stokholmā norisināsies Latvijai, tās vēsturei, cilvēkiem, jaunradei un kultūrai veltīti sarīkojumi. Lasīt vairāk ...Par situāciju Eiropas Savienībā


Kārlis Streips 18.09.2018

Eiropas parlamentā pagājušajā nedēļā bija karstākas debates nekā ierasts, un jautājums bija par Ungāriju. Šajā Centrāleiropas valstī jau sen pie teikšanas ir premjērministrs Viktors Orbāns un viņa Fidesz (saīsinājums jēdzienam Ungārijas pilsoniskā alianse) partija. Tā ir dominējoša, Ungārijas parlamentā tai ir tā dēvētais supervairākums, kas ļauj tai rīkoties, neskatoties uz to, ko domā opozīcijas partijas. Tai ir vairākums visās rajonu padomēs, kā arī 20 no 23 pilsētu padomēs, tostarp Budapeštā. Lasīt vairāk ...Izraēlas filozofs cildina nacionālismu


FRANKS GORDONS 18.09.2018

Kā zināms, patlaban Eiropas Savienības institūcijās – Eiropas komisijā, padomē, parlamentā – aug nepatika, īgnums par t.s. "illiberālo" (neliberālo) demokratijas izpratni, pie kuŗas pieturas Ungārijas premjērministrs Orbans un Polijas valdošās partijas priekšsēdis Kačinskis, kurŗi savās valstīs, var teikt, ievieš, piekopj, lolo demonstrātīvu, izaicinošu nacionālismu ar klerikālu piegaršu, katēgoriski atmetot migrantu uzņemšanu. Lasīt vairāk ...Latvijas zinātnieki pasaulē


18.09.2018

Līdz 20. septembrim pagarināta ārvalstīs dzīvojošo Latvijas izcelsmes zinātnieku aptauja par zinātnieku sadarbību Lasīt vairāk ...
Apskatīt komentārus


17.09.2018