EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

16.04.2014

 

 

ANGLIJA

 

DIEVKALPOJUMI

ZIEMEĻANGLIJAS DRAU­DZE, māc. D. Vāvere

Bradfordā, Vācu baznīcā (The Ger­man Protestant Church), 29 Great Hor­ton Rd, Bradford, BD7 1AA, svēt­dien, 17. jūnijā, plkst. 11 dievkalpojums.

 

AUSTRUMANGLIJAS DRAU­DZE, māc. V.Vāvere

Derbijā, Chapel of St. Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT, svētdien, 3. jūnijā, plkst. 12 dievkalpojums.

Notinghamā, Trinity Lutheran Church, 67 Homefield Road, Aspley, NG8 5GH, svētdien, 3. jūnijā, plkst. 15 dievkalpojums.

Mansfīldā, St. Peters’s and St. Paul’s Church, Mansfield, NG18 1AP, sest­dien, 2. jūnijā, plkst. 11 dievkalpojums.

Pīterborovā, St. Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN, sestdien, 9. jūnijā, plkst. 16 dievkalpojums.

 

MANČESTERAS DRAUDZE, māc. D.Vāvere

Mančesterā, Vācu baznīcā (Martin Luther Kirche), 9 Park Road, Stret­ford, M32 8FE, svētdien, 10. jūnijā, plkst.13.30 dievkalpojums.

 ZVIEDRIJA

 

Koncerts ar pazīstamiem folklo­ristiem Valdi un Rūtu Muktupāve­liem, Stokholmas Senās Mūzikas fes­tivāla ietvaros sestdien, 9. jūnijā, plkst. 12, Storkyrkosalen, Trädgård­s­ga­tan 9, Stokholmas vecpilsētā (Gam­la Stan). Programmā iekļauta tautas mūzika, kur īpaša loma piešķirta koklei un dziesmai.

Ieejas maksa: 120 SEK. Biļetes var iegādāties Stokholmas Senās Mūzikas festivāla (Stockholm Early Music Fes­ti­val) mājaslapā: www.semf.se Laip­ni gaidīti!

 

***

Līdz 6. oktobrī gaidāmajām 13. Sa­­ei­mas vēlēšanām atlicis pusgads. Kā­­­da patlaban izskatās polītiskā situācija Latvijā? Kā orientēties pirms­vē­lēšanu informācijas džungļos un iz­­darīt pār­domātu izvēli? Par šiem un citiem ak­­tuāliem polītikas jautāju­­m­iem uz tik­šanos aicina Zviedrijas latviešu ap­­vie­nības Polītiskā darba grupa sadar­bībā ar Latvijas vēstnie­cību Zvied­rijā.

 

 

DIEVKALPOJUMI

ESKILSTŪNAS un VESTEROSAS latviešu ev. lut. draudžu dievkalpojums Vasarsvētku noskaņās Eskilstū­nā svētdien, 3. jūnijā, plkst. 15 Svētā Andreas baznīcā (Sankt Andreas kyrka, Vasavägen 42, Eskilstūnā). Prāveste Zilgme Eglīte. Pēc dievkalpojuma sarunas pie kafijas galda. Visi mīļi aicināti!

 

GĒTEBORGAS ev. lut. draudzes Aizvesto tautiešu piemiņas dievkalpojums. Aizlūgums par tautas sēru dienu – 14. jūniju, svētdien, 10. jūnijā, plkst. 14 Hāgas baznīcā (Haga kyrka, Haga Östergata 30, Gēteborgā). Die­kalpojuma tēma: Aicinājums uz Die­va valstību. Dienas mude: “Sirdis celsim, ne rokas uz Dievu debesīs” (Vdz. 3:41). Dievkalpojumu vadīs mācītājs Dr. Normunds Kamergrauzis, pie ēr­­ģelēm Peter Wågsjö. Pēc dievkalpo­juma sadraudzība Hāgas draudzes namā. Pie kafijas galda mūsu Baznīcas pārvaldes Zviedrijā revidentes Ineses Gredzenas stāstījums par latviešu dzīvi Stokholmā. Visi sirsnīgi gaidīti!

 

STOKHOLMAS ev. lut. draudzes ekumēnisks Baltiešu Aizvesto piemi­ņas dienas dievkalpojums ceturtdien, 14. jūnijā, plkst. 18 Svētā Jēkaba baznīcā (St. Jacobs kyrka, Västra Trä­d­gårdsgatan 2, Kungsträdgården, Stock­holm). Pieminam visus, kas deportēti, nevainīgos, kas cīnījušies par tautas atbrīvošanu. Pravieša Michas grāmatā teikts: “Es atkal celšos kājās, un ja es arī mītu tumsā, tad tomēr tas Kungs ir mana gaisma! Viņš mani izvedīs gaismā tā, ka es ar prieku skatīšu Viņa taisnību.”

 VĀCIJA

 

DIEVKALPOJUMI

Hanoverā, Markus baznīcas drau­dzes namā, Hohenzollernstr. 54, 10. jū­­nijā plkst. 14 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze. Pēc dievkalpojuma pārrunas pie kafijas galda.

 

Lībekā, Lorenca baznīcā, 16. jūnijā plkst. 14 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze, pie ērģelēm Liene Orinska. Pēc dievkalpojuma uzkodas.

 

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā, Butjadinger Str. 59, 17. jūnijā plkst. 11 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze, pie ērģelēm Dr. A. Rosenbergs. Pēc dievkalpojuma ka­­fijas galds.