EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

16.04.2014

 

 

ANGLIJA

 

 

DVF Londonas nodaļas vanadžu kopa aicina uz Ziemsvētku tirdziņu sestdien, 3. decembrī, no plkst. 11 līdz 16. Uzstāsies Londonas latviešu koris, kā arī Londonas latviešu skolas bērnu tautas deju kopa. Tirdziņā būs iespēja iegādāties Ziemsvētku de­­­korējumus, dekoratīvos spilven­us, rotas, rokdarbus, “Brīvās Lat­vijas” kalendārus, kā arī kūkas, piparkūkas, speķa pīrādziņus, sal­dumus un pārtikas preces no Latvijas. Notiks arī tradicionālā loterija un būs kafijas galds. Mīļi lūgti mūsu namā!

_______ 

 

Godalgotās latviešu spēlfilmas “Es esmu šeit” pirmizrāde Londonā, Picturehouse Central, Corner of Great Windmill Street and Shaftesbury Avenue, Piccadilly, London, W1D 7DH,  7. decembrī plkst. 18.30. Pēc filmas saruna ar tās režisoru Re­­nāru Vimbu. Biļešu cenas: £16 (pieaugušie), £14 (studenti un pen­sionāri), £7 (bērns), £35 (ģi­­menei). Biļešu iepriekšpārdoša­na pieejama internetā: www.picturehouses.com.

_______ 

 

Baltiešu mūzikas festivāla noslēguma – Ziemsvētku – koncerts notiks sestdien, 10. decembrī, plkst. 19 All Saints Notting Hill baznīcā, Clydesdale Road, W111JE (tuvākās apakšzemes pieturas Ladbroke Grove un West­­bourne Park). Londonas igau­ņu, latviešu un lietuviešu ko­­ri dziedās Ziemsvētku prog­ram­mu, kas ļaus mums iejusties īstā svētku noskaņā! Ieeja par ziedojumiem, kas ieskaita vīnu un uz­­kodas pēc koncerta.

 _______ 

 

Londonas DVF un Balzam­bārs ielūdz uz ZIEMSVĒTKU BALLI 17. decembrī no plkst. 18.30 līdz 22.45, 72 Queensbo­rough Terrace, London, W2 3SH. Ieradīsimies svētku tērpos uz grandiozo balli. Dejas, pārsteigumi, tradicijas un bagātīgi klāts zviedru galds. DVF biedriem – viens  dzēriens bez maksas. Par mūzikālo pavadījumu un dejām lielajā zālē parūpēsies grupa “MAZIE RAKARI”. Vakara turpinājums Balzambārā pēc     plkst. 23. Dalības maksa – £25, DVF biedriem – £20.

 

 

DIEVKALPOJUMI

 

ZIEMEĻANGLIJAS DRAU­DZE, māc. D. Vāvere

Bradfordā, Vācu baznīcā (The German Protestant Church), 29 Great Horton Rd, Bradford, BD7 1AA, sestdien, 24. decembrī, plkst. 15 Ziemsvētku vakara diev­kalpojums.

 

 

VIDUSANGLIJAS DRAU­DZE, māc. V.Vāvere

Lesterā, Igauņu namā, 366 Fosse Road North, Leicester, LE3 5RS, sestdien, 3. decembrī, plkst. 14 Adventa dievkalpojums. Sestdien, 24. decembrī, plkst. 16 Ziem­svētku vakara dievkalpojums.

Straumēnos, Dārza mājā, Catthorpe Manor, Libourne Road, Catthorpe, Lutterworth, LE17 6DF, piektdien, 23. decembrī, plkst. 15 Ziemsvētku dievkalpojums.

 

 

APVIENOTAJĀ LONDONAS LATVIEŠU EV. LUT. UN MIERA DRAUDZĒ

Londonā, Zviedru baznīcā, W1H ­4AG, svētdien, 11. de­­­c­embrī, plkst. 14 Adventes dievkalpojums ar dievgaldu. Sest­dien, 24. decembrī, plkst. 14 Ziemsvētku dievkalpojums. Diev­kalpojumu kuplinās Lon­donas latviešu koris.

 

 

RIETUMANGLIJAS-VEL­S­AS DRAUDZE, prāv. Andris Abakuks

Bristolē, Church of the Good Shepherd, Bishop Road, Bishop­s­ton, Bristol BS7 8NA, sestdien, 10. decembrī, plkst. 15 Adventa-Ziemsvētku dievkalpojums.

Svonsijā, St. Barnabas Church, Hawthorne Ave, Uplands, Swan­sea SA2 0LP, svētdien, 11. de­­­c­em­brī, plkst. 16 Adventa-Ziem­svētku dievkalpojums.

 

 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZE, māc. V. Vāvere

Mansfīldā, St. Peters’s and St.Paul’s Church, Mansfield, NG18 1AP, sestdien, 3. decembrī, plkst. 11 Adventa dievkalpojums.

Derbijā, Chapel of St.Mary on the Bridge, Derby, DE1 3AT, svētdien, 4. decembrī, plkst. 12 Adventa dievkalpojums.

Notinghamā, Trinity Lutheran Church, 67 Homefield Road, Aspley, NG8 5GH, svētdien, 18. decembrī, plkst. 15 Ziemsvētku dievkalpojums un draudzes eg­­lītes vakars. 

 

 

MANČESTERAS DRAU­DZE, māc. D. Vāvere

Mančesterā, Martin Luther Kirche, 9 Park Road, Stretford, M32 8FE, svētdien, 11. decembrī, plkst. 13.30 Adventa dievkal­pojums.

Londonā, St. Paul’s Lutheran Church (Londonas ziemeļu daļa, Borehamwood, WD6 2DB) 24. de­­cembrī plkst. 20 Ziemsvētku vakara dievkalpojums. Mācītājs D. Stilve.

Londonā, St. Andrew’s Luthe­ran Church (Londonas ziemeļ­rietumu daļa, Ruislip, HA4 9DY) 25. decembrī plkst. 13 Pirmo Ziemsvētku dievkalpojums. Mā­­cītājs D. Stilve. (Tuvāka infor­mā­cija sazinoties ar mācītāju, e-pasts: didzis72@gmail.com tālr.: 02089 533 308.VĀCIJA

 

Mīļie vecāki! Ja vēlaties savu bērnu iepriecināt, kad Olden­burgā būs eglīte (11. decembrī plkst. 13), lūdzu, pieteikties līdz 4. decembrim pie Aļonas Schef­ner (alona.schefner@gmail.com)

 

DIEVKALPOJUMI

 

Vircburgā, Deutschhauskirche, Am Schottenanger 2, sestdien, 3. decembrī, plkst. 13.30 Adventa dievkalpojums. Mācītāji Rinalds Gulbis un Elmārs E. Rozītis. Sekos kafijas galds draudzes tel­pās un parallēli tam bērnu no­­darbības. 

 

Štutgartē, Vecās Pils kapellā, Schlosskirche, Am Schillerplatz, svētdien, 4. decembrī, plkst. 15 Adventa dievkalpojums latviešu un vācu valodā. Mācītājs Elmārs E. Rozītis. Sekos kafijas galds senās sakristejas telpās. 

 

Minhenes Latviešu luterāņu draudze ielūdz uz svētku dievkal­pojumu ar iesvētībām un dievgaldu svētdien, 4. decembrī, plkst. 12 Minhenē, Augustinum Neufriedenheim Simeona kapella, Stiftsbogen 74, 81375 München. Dievkalpojumu vadīs mācītāja Dr. Ilze Kezbere-Härle. Dievkal­pojumu mūzikāli kuplinās māk­sliniece Zaiga Vilde no Ham­bur­gas ar kokles mūziku Ziemsvēt­ku noskaņā. Pēc dievkalpojuma sadraudzība tuvējā kafejnīcā. Mī­­ļi aicināti latvieši ar radiem un draugiem no tuvienes un tālie­nes!

 

Etlingenā, Liebfrauen­kirche, Lindenstr., svētdien, 11. decem­b­rī, plkst. 14 Adventa/Ziemsvēt­ku dievkalpojums. Māc. Elmārs E. Rozītis. Sekos draudzes vakars ar kafijas galdu.

 

Lībekā, Lorenca baznīcā, 10. decembrī plkst. 14 Adventa diev­kalpojums ar dievgaldu. Kalpo diak. L. Urdze, pie ērģelēm Liene Orinska. Pēc dievkalpojuma uzkodas.

 

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā, Butjadin­ger Str. 59, 11. decembrī plkst. 11 Adventa dievkalpojums. Kal­po diak. L. Urdze, pie ērģelēm Dr. A. Rosenbergs. Pēc dievkalpo­juma “Eglīte” maziem & lieliem turpat draudzes namā. Visi mīļi gaidīti.

 

Hanoverā, Markus baznīcas draudzes namā, Hohenzollernstr. 54, 18. decembrī plkst. 14 4. Ad­­venta dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze. Pēc dievkalpojuma pārrunas pie kafijas galda.

 

Bekhofas latv. baznīcā (Am Beckhof 44, Bielefeld) 25. decembrī plkst. 14.30 Ziemsvētku diev­kalpojums. Kalpo diak. L. Urdze. Uz azaidu paliksim baznīcā.

 

Hamburgā, Sv. Pētera baznīcas Mārtiņa kapelā (Bei der Pet­ri­kirche 2, 20095 Hamburg), trešajā Adventa svētdienā, 11. de­c­embrī, plkst. 14 Hamburgas latviešu draudze aicina uz Ziem­svētku dziesmu dievkalpojumu ar kristībām. Māc. Tālis Rēdma­nis, mūzikālo ietērpu veidos ērģel­niece Baiba Rēdmane. Pēc dievkalpojuma sadraudzība Rāt­s­laukuma Ziemsvētku tirdziņā. 

 

Berlīnē, Paula Gerharda baznīcā (Wisbyer Str. 7, Berlin 10439), ceturtajā Adventa svētdienā, 18. decembrī, plkst. 14 Ber­līnes latviešu draudze aicina uz Adventa Ziemsvētku diev­kalpojumu. Kalpos māc. Tālis Rēdmanis, J. Lūsēna Ziemsvētku dziesmas dziedās Vizma Zvaig­z­ne (mecosoprāns). Mūzikālo noformējumu veidos Baiba Rēdmane (ērģeles). Tradicio­nā­lās svētku dziesmas kopā dziedāsim latviešu un vācu valodā. Pēc dievkalpojuma sadraudzība ar līdzatnestiem svētku groziņiem baznīcas sānu jomā. 

 

 

ZVIEDRIJA

 

Latviešu Pensionāru apvie­nība ielūdz uz Ziemsvētku  mielastu Tellus restorānā, Ligna­gatan 8, Stokholmā, ceturtdien, 8. decembrī, plkst. 12. Pēc tam mūsu parastajā zālē kafija un svētku dziesmas Gunāra Zvej­nieka pavadījumā. Aicinām visus viesus nolasīt savu mīļāko Ziem­svētku dzejolīti. Ieradīsies Ziem­svētku vecītis. Būs arī loterija. Ieeja visam sarīkojumam: bied­r­iem 60 kr, draugiem 100 kr. Lūdzu, pieteikties, šoreiz tas ir obli­gāti, pa e-pastu diana.ke@ownit.nu, tel 073 945 39 66. LPA valde.

 _______ 

 

Latviešu Pensionāru biedrī­bas saieti notiks 10. decembrī plkst. 13 Liberalerna partijas kan­­celejas telpās, Nedre Kvarn­bergs­gatan 7, Gēteborgā. Sarīko­ju­­mos kafija ar padzērieniem un maizītēm un kūciņām par lab­prātīgiem ziedojumiem. Bied­ri un viesi aicināti un gaidīti.

 _______ 

 

Zviedrijas Latviešu apvienība aicina uz gadskārtējo Ziem­svētku tirdziņu Stokholmā, Wall­ingatan 34, 5. stāvā (durvju kods 8591), svētdien, 18. de­c­em­brī, no plkst. 13 līdz 16. Tir­dziņā varēs iegādāties tajā pašā rītā no Latvijas atvestus labumus. Šogad tirdziņā par ziedojumiem būs pieejamas labas latviešu autoru grāmatas, kā arī varēs iegādāties jaukas Ziem­svēt­ku dāvanas, piemēram, laik­raksta Brīvā Latvija izdoto 2017. gada kalendāru, kuŗu šo­­gad rotā īpaši skaisti un māk­sli­nieciski Rīgas fotoattēli visos gadalaikos. Kalendāra cena 50 kr. Visi mīļi gaidīti – ZLA Cen­t­rālā valde. Jautājumiem un in­­formācijai info@ZLA.se

 

 

DIEVKALPOJUMI

 

Gēteborgas latviešu ev. lut. draudzes 70 gadu jubilejas un Ziemsvētku dievkalpojums svētdien, 11. decembrī, plkst. 14 Hāgas baznīcā. Dievkal­po­jumu vadīs prāveste Ieva Grau­felde. Pie ērģelēm Peter Wågsjö. Piedalīsies Gēteborgas latviešu koŗa dalībnieces un koklētājas. Pēc dievkalpojuma Hāgas draudzes namā, Haga Östergata 30, atskatīsimies uz Gēteborgas latviešu draudzes dzīves 70 ga­- d­iem, kā arī svinēsim tuvojošos Ziemsvētkus. Vecāki, lūdzu, sa­­gatavojiet mazas dāvaniņas sa­-v­iem bērniem Ziemsvētku vecīša maisam. Sirsnīgi aicināti.