EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS

Jtos patkami satraukta, ka manas gleznas skats latviei


Rdolfs Vilde 22.11.2023

Vija Doks lielkoties glezno portretus, pai pievroties tdus pasaulslavenu sievieu portretanai, kuas ar savu darbu ietekmjuas mkslas, litertras, kino, poltikas, zintnes, modes, medicnas un daudzu citu jomu attstbu. Mkslinieces dairad ir tapui ar rakstnieu Annas Brigaderes un Aspazijas portreti. Kopskait mksliniece radjusi vairk nek 100 portretus, tau s izstdes uzmanbas centr ir Eiropas sievietes. Last vairk ...Dzve pc svtkiem


Sallija Benfelde 22.11.2023

Patriotu neda pagjusi, atstjot tumaj novemba ikdien mazliet vairk gaismas. Bet ikdiena ar kau aiz Latvijas robeas Austrumos turpins. Vl pirms Latvijas dzimanas dienas Zemessardzes taba virsnieks, majors Jnis Slaidi, ku katru nedu publiski koment kaa norisi Ukrain, Latvijas Televzijai (LTV) sacja: Ka Ukrain beigsies tad, kad tiks salauzta Krievijas poltisk griba kaot, bet, kamr tas nebs noticis, kar turpinsies. Savukrt bijuais Nacionlo bruoto spku virsnieks Juris Dalbi, runjot par iespjamm Krievijas un Ukrainas miera sarunm, sacja, ka ne Krievija, ne Ukraina pie sarunu galda nesdsies. Ukraii savu prezidentu un valdbu uzskattu par nodevjiem, ja tie to tagad dartu, bet Putinam nebtu, ar ko barot Krievijas iedzvotjus, ja Ukraina pki vairs nebtu lielais ienaidnieks. Last vairk ...Atmiu kamolu etinot


Juris Lorencs 22.11.2023

Aizvadtaj Lplu dien Lubnas skolas zl pulcjs vietj sabiedrba, lai svintu krtjs Lubnas ststu grmatas iznkanu. Pirm iznca pirms pieciem gadiem un tika atvrta 2018. gada 18. novembr. Toreiz t saucs Simts ststu par Lubnu, tiei simts ststi par godu Lavijas valsts simtgadei. Pagja divi gadi, un ceu pie lastjiem ska otr grmata- Lubna. Nkamie simts. Tagad krta pienkusi jau treajai - Lubna. Vlreiz pa simtam. Last vairk ...Ja nezinm vsturi, tad esam k mazi brni pieauguo pasaul


Valdis Klins, vstures zintu maistrs, pedagogs un mcbu grmatu autors intervij Sallijai Benfeldei 14.11.2023

Mana prliecba ir, ka vsture nemca neko, bet vsture liek makst par kdm. Tas ir vecs strds, kop pastv cilvce vai vsture ir likumsakarga? Ja t ir likumsakarga, tad vsture ir dzves skolotja, jo no kdm ms mcmies. Bet vsture nekad neatkrtojas. Last vairk ...Par latvieu vriea pienkumu un atbildbu valsts priek


Zemessargs, profesors un kalnos kpjs Juris Ulmanis intervij Ligitai Kovtunai 14.11.2023

Katram vrietim ir pienkums aizstvt savu imeni, savu stu un savu valsti. Tpc esmu zemessargs. T mani seni darja, t mani audzinja. Tas ir mans, latvieu vriea, uzdevums un atbildba. Last vairk ...Patriotisms ir darbbas vrds


Sallija Benfelde 14.11.2023

Patriotisms jeb savas zemes, dzimtenes mlestba skas sirds un prtos. Protams, katra Latvijas patriota iespjas un izvles dart atiras. Lieli un mazi darbi, ar attieksme liecina par to, cik svarga katram no mums ir Latvija. Last vairk ...PBLA ar ikgadjo balvu godina brus Oertu un Valdi Pavlovskus


14.11.2023

Pasaules Brvo latvieu apvienba (PBLA) 2023. gad savu gadskrtjo balvu pierusi briem Oertam Raimondam Pavlovskim un Valdim Vilnim Pavlovskim par viu abu ma ieguldjumu nacionlpoltiskaj un sabiedriskaj darb trimd un Latvij, veicinot valsts neatkarbas atjaunoanu un stiprinot ts drobu. Last vairk ...Latvija, cietoksnis pie jras


Juris Lorencs 14.11.2023

Ne tikai Izrala, ar Baltijas valstis odien ir cietoksnis. Latvija ir cietoksnis- ar tdu apziu mums jdzvo odien un rt. Lielkie drgumi, kurus sargjam - brvba, neatkarba, tauta, valoda, valsts. Last vairk ...Uz Latviju brauku pc kara


MRA LIBEKA 07.11.2023

Jakovs Lufts ir bijuais tukumnieks, kur jau 34 gadus dzvo Izral, netlu no Jeru-zalemes. Turp vi kop ar imeni prcls pc Latvij nodzvotajiem 17 gadiem. Jakovs Lufts ir ar viens no Latvijas kultras biedrbas Izral dibintjiem. Studjis vsturi Jeruzalemes universitt un Humboltu universitt Vcij. Pirms Izralas un Palestnas kara ctgi nodarbojies ar vsturisko trismu, bdams gids - vedis tristu grupas uz dadm valstm, lielkoties gan Eirop, lai izzintu tur dzvojoo tautu vsturi un tradcijas. Last vairk ...