EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) stipendijas 2024/25
131291
Dr. Luīze Auziņa kopā ar Bostonas Bērnu slimnīcas kolēģiem, 2023

Dr. Kamena Kaidaka    22.02.2024

 

 

 

Latvijas Medicīnas fonds (LMF) izsludina pieteikšanos stipendijām mācību braucieniem 2024. un 2025. gadā!

 

• Latvijas jaunajiem ārstiem un rezidentiem ir iespēja pieteikties Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijai ārstiem. Stipendija ir plānota studiju ceļojumiem uz ES vai Ameriku 1- 6 mēnešu garumā tiem, kas vēlas apgūt jaunas, līdz šim Latvijā nepielietotas vai mazpielietotas ārstēšanas metodes, Latvijai trūkstošas un pašreiz aktuālas specialitātes. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti. Studiju ceļojuma stipendijas paredzētas līdz 4000 USD. Pieteikumus līdz 15. maijam sūtīt LMF Valdei (lmf.latvia@gmail.com) un LMF valdes loceklim prof. Dainim Krieviņam (cc: dainis.krievins@stradini.lv) ar tēmas norādi “LMF stipendija ārstiem 2024/25”

 

• Rietumu jauniešiem, kas vēlas savu dzīvi saistīt ar medicīnu, lai viņi var iepazīties ar Latvijas veselības aprūpes iestādēm un gūt praktisku pieredzi, ir iespēja pieteikties LMF Studentu Stipendija 2024/25, pieteikumus sūtot LMF valdes loceklim MD/MBA Aleksandram Kalniņam (alekskalnins@gmail.com) līdz 15. martam, ja prakse ir 2024. gadā, un līdz 2025. gada 15. martam, ja prakse 2025. gadā.

 

Latvijas Medicīnas Fonds (LMF) ir izveidojis īpašu stipendiju – Studentu Stipendija, lai dotu iespēju jauniešiem, kas dzīvo un mācās ārpus Latvijas – Rietumu universitātēs, koledžās vai medicīnas skolās (ASV, Kanādā u.c.), iespēju gūt praktisku pieredzi Latvijā P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai kādā citā ārstniecības iestādē un papildinātu zināšanas un praktiskās iemaņas medicīnā. Studentu stipendija jau pastāv 8 gadus, un tā ir bijusi piešķirta 13 jauniešiem.

 

- Dr. Luīze Auziņa, bērnu kardioloģe, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca – Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijas ārstiem, 2023 ieguvēja: Esmu pavadījusi iespaidiem bagātu mēnesi Bostonas bērnu slimnīcas (Boston Children’s hospital, MA, USA) kardioloģijas intensīvās terapijas nodaļā (ITN). Vēlos uzsvērt Boston Children’s hospital infrastruktūras nianses un nemedicīniskos jautājumus. Pats būtiskākais, ko vēlētos ieviest BKUS, ir, ka vecāki var vienmēr pa nakti palikt pie sava bērna, kurš atrodas ITN. Bostonas slimnīcas ITN katrs pacients atrodas savā palātā, ar atsevišķu gultu piederīgajam. Vecāki tiek ļoti daudz iesaistīti arī ārstu un māsu savstarpējās apspriedēs. Slimnīcā darbojas plaša komanda pacientu un vecāku atbalstam – ģimenes atbalsta centrs, spēļu terapeiti, suņi ar to saimniekiem, mūziķi, aktīvs ir slimnīcas radio, kurā uzstājas un saturu veido arī pacienti. Slimnīcā ir 4 iekšējie dārzi, kur personāla pavadībā laiku iespējams pavadīt arī ITN pacientiem, ja stāvoklis to pieļauj. Manas vizītes laikā esmu ieguvusi ļoti vērtīgas jaunas zināšanas un pieredzi, esmu apjautusi, uz ko bērnu kardioķirurģija tiecas nākotnē. Izsaku lielu pateicību Latvijas Medicīnas Fondam un prof. Bertramam un Kristapam Zariņiem par man sniegto atbalstu. 

 


Darijus Baginskis – LMF Studentu Stipendijas, 2023 ieguvējs: 2023. gada 18. augustā pabeidzu savu praksi Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zinātniskā institūtā. Tur es pavadīju astoņas nedēļas administratīvajā praksē. Par LMF Studentu stipendiju uzzināju tad, kad piedalījos Garezera Vasaras vidusskolā Amerikā. Kopš 2020. gada vēlējos pieteikties, bet pandēmijas dēļ tikai 2023. gadā man izdevās pieteikties stipendijai. Stipendijas laikā gan strādāju Stradiņos, gan arī piedalījos Dziesmu un Deju Svētkos ar Daugaviņu, dejas grupu no Toronto (Kanādas). Man bija divi mērķi: (a) iemācīties vairāk par Latvijas veselības sistēmu un kā tā atšķiras vai līdzinās Kanādas un Amerikas sistēmām, (b) saprastu, kā vairākas nozares slimnīcās kopīgi darbojās, lai veiktu pētnieciskos darbus. Galvenokārt stipendijas laikā pavadīju savas dienas, strādājot Izglītības daļā Zinātniskā Institūtā.

 

Bez šaubām es ieteiktu citiem pieteikties šādam piedzīvojumam – nostrādāt praksē Latvijā. Lepojos par tādu iespēju, ko Latvijas Medicīnas Fonds piedāvā ārzemju studentiem. 2023. gada vasara paliks atmiņā uz mūžu – dzīvojot, strādājot, runājot un mācoties Latvijā 10 nedēļas.

 

Plašāk par pieteikšanās kārtību stipendijām, fonda darbību un par LMF stipendiātiem var lasīt LMF mājaslapā latvianmedicalfoundation.org sadaļā Education.

 

 

Latvijas Medicīnas Fonds (LMF) ir dibināts 1990. gadā ASV kā privāta bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt veselības aprūpi, zinātni un izglītību. Fondu veidoja latviešu ārsti prof. Bertrams un Kristaps Zariņi (ASV).

Saziņai: Dr. Kamena Kaidaka, LMF administratore Latvijā, lmf.latvia@gmail.com, +371 29121922


 

Atpakaļ