EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS


 

Par mums

 

TRĪS i – informēt, izglītot, izklaidēt –

tāds ir un paliek latviešu trimdas preses ilgdzīvotāja –

laikraksta "Brīvā Latvija" pamatprincips.

 

Rietumeiropas latviešu laikraksts "Brīvā Latvija" ceļu pie lasītājiem uzsāka 1986.gadā Minsterē. 

Kopīgā izdevumā apvienojās no 1942. gada Lielbritānijā iznākošais latviešu laikraksts "Londonas Avīze" un Vācijā 1946.gadā dibinātā "Latvija".

 

"Brīvā Latvija" ir vērtībām bagāta avīze: tai ir vēstures, tradīciju un kultūras vērtības, ar ko grūti sacensties jebkurai citai latviešu avīzei. Bet līdz šim tā ir bijusi savā ziņā ekskluzīva avīze. Kā dzintars paslēpies piejūras smiltājā, un tas, kurš to atrod, patur rokā, apskata no visām pusēm un priecājas

 

Neatkarīgs no politiskajām partijām un naudas makiem, atkarīgs tikai no sava lasītāja, daudzpusīgs, patriotisks un brīvs. Cerot, ka mums būs pa ceļam, vēlamies piepulcēt Jūs mūsu pulkā!

 

Aiciniet piebiedroties arī draugus, radus un paziņas!

info@brivalatvija.lv

.

.

.

Laikraksta “Brīvā Latvija” žurnālistu ētikas kodekss

1. Laikraksts “Brīvā Latvija” žurnālists savā darbībā vadās pēc Latvijas Republikas likumiem, respektē morāles normas, vadās pēc avīžu “trīs i” principa” – informēt, izglītot, izklaidēt, ir objektīvs un politiski neitrāls savā profesionālajā darbībā.

2. Žurnālists drīkst būt partijas biedrs, bet nedrīkst ieņemt amatu kādā partijā. Ja žurnālists kandidē Saeimas vai pašvaldību vēlēšanās, tad no brīža, kopš viņa kandidatūra oficiāli izvirzīta, viņš līdz vēlēšanām strādā ar politiku vai ar pašvaldībām nesaistītā jomā un izdevumā nepublicē komentārus.

3. Žurnālists nepieļauj interešu konfliktus, kas varētu rasties no viņa paša radniecības vai personīgajiem kontaktiem.

4. Žurnālists publikācijās faktus un citu personu viedokļus skaidri un saprotami nošķir no sava viedokļa.

5. Žurnālists kalpo tikai un vienīgi savu lasītāju tiesībām zināt patiesību par notikumiem, kas viņiem ir nozīmīgi un interesanti.

6. Žurnālists sabiedrībai sniedz patiesu, pārbaudītu un nesagrozītu informāciju, ievērojot viedokļu daudzveidību.

7. Žurnālists publicētajos materiālos neizmanto anonīmu informāciju.

8. Žurnālists respektē cilvēku politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu, seksuālās orientācijas vai personīgās dzīves privātumu.

9. Žurnālista darbībā nav pieļaujams plaģiātisms. Rakstos, kas veidoti, izmantojot citus ziņu avotus, iespēju robežās jānorāda atsauce uz tiem.

10. Žurnālists redakcijā, ārpus tās publiskā vidē (tostarp sociālajos tīklos) uzvedas, rīkojas un runā tā, lai “Brīvās Latvijas” vārds netiktu apkaunots, noniecināts vai kompromitēts. Savu amatu nedrīkst izmantot savtīgās interesēs.