EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS


Apskatīt komentārus


16.04.2014

 

 

LATVIJA

 

Rīgas Evaņģēliskā draudzē svēt­dien, 14. jūlijā, aicinām uz ikmēneša pirmo dievkalpojumu, kas no­­tiks plkst. ­13 Rīgā, Akas ielā 13 (ar svēt­dienas skolu un kafijas galdu). Kalpos mācītājs Klāvs Bērziņš.  

 

Nākamie dievkalpojumi: 28. jūlijā plkst. 13, 11. augustā plkst. 13 (ar ka­­fijas galdu un svētdienas skolu), 25. augustā plkst. 13, 8. septembrī plkst. 13 (draudzes kopsapulce), 22. septembrī plkst. 13, 13. oktobrī plkst. 13 (ar kafijas galdu un svētdienas skolu), 27. oktobrī plkst.13.

 


ANGLIJA

Apvienotajā Londonas lat­viešu   ev. lut. un Miera draudzē

Zviedru baznīcā svētdien, 28. jū­­li­jā, plkst. 14 Dievkalpojums ar dievgaldu.

 

VĀCIJA

 

DIEVKALPOJUMI

Frankfurtē pie Mainas, Emmaus draudzes baznīcā, Alt-Eschersheim 22, Frankfurt-Eschersheim dievkalpojums 29. septembrī un  8. decembrī plkst.14. Dievkalpo­­ju­­mus vadīs mācī­tājs Rolands Ei­­manis. Pēc dievkalpojuma – kopīgs kafijas un tējas galds Draudzes namā. Infor­mā­cija par diev­kalpojumiem atrodama arī Frank­fur­tes Latviešu biedrības mājaslapā: http://frankfurteslatviesi.lv/dievkalpojumi.

 

Ludvigshāfenā, Svētā Ludviķa baz­nīcā, Sankt Ludwig, Bismarck und Wre­destrasse krustojumā, svētdien, 11. augustā, plkst. 15 dievkalpojums ar dievgaldu. Kalpos mācītājs Rolands Eimanis un diakone Rasma Gundega Ieviņa. Pēc dievkalpojuma sekos sa­­biedriska pēcpusdiena ar azaidu gro­ziņu veidā draudzes namā.

 

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā, Butjadinger Str. 59, 18. augustā plkst. 11 dievkalpojums ar mazu bērnu kristīšanu. Kalpo diak. L. Urdze, pie ērģelēm Dr. A. Rosen­bergs. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

 

Bekhofas latv. baznīcā (Am Beck­hof 44, Bielefeld) 1. septembrī plkst. 14.30 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds drau­dzes namā.

 

Īrija

 

Kristus Apvienotās ev. lut. drau­dzes dievkalpojumi: 11. augustā, plkst. 14 St. Finnians Church, 24 Adelaide Road, Dublin 2. Par izbraukumiem sīkāka informācija sekos vēlāk, tā būs pieejama portālā balticireland.ie, draudzes mājaslapā www.irijasdrau­dze.org, kā arī sociālajos tīklos Face­book un draugiem.lv.