EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
KUR LATVIJĀ MĀCĪBAS VAR APGŪT ANGĻU VALODĀ?
13886

   10.04.2011

KUR LATVIJĀ MĀCĪBAS VAR APGŪT ANGĻU VALODĀ?
Agate Vucina
Studē Biznesa augstskolā "Turība"


Esat pabeidzis vidusskolu ASV, plānojat studēt. Kāpēc maksāt tik daudz, ja iespējams doties uz Latviju un iegūt bakalaura grādu, studējot angļu valodā? Vēlaties padziļināt savas zināšanas par Eiropas Savienību, diplomātiju, Eiropas valstu ekonomiku, studēt starptautiskās attiecības? Varat iegūt maģistra grādu kādā no Latvijas augstskolām.

Nevar apgalvot, ka Latvija līdz šim ir ārzemju studētgribētāju galamērķis,  domāju, ka šāds  viedoklis radies atbilstošas reklāmas un informācijas trūkuma dēļ. Iespējams, arī tāpēc, ka latvieši pārāk saasināti uztver dzimtās valodas nolikšanu maliņā, tāpēc Latvijas augstskolās nepiedāvā plašāku studiju programmu izvēli angļu un krievu valodās. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2009./2010. mācību gada sākumā studentu kopskaits Latvijas augstskolās bija 112 567, no kuriem ārvalstu studentu tikai 1760. Visvairāk ārvalstu studentu ir no kaimiņvalstīm – Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, bet ir arī no Amerikas Savienotajām Valstīm, Gruzijas, Ukrainas, Vācijas, Zviedrijas, Šrilankas, Itālijas, Čehijas, Brazīlijas, Austrālijas u.c.  Bakalaura un maģistra studiju programmas angļu valodā piedāvā Latvijas Universitātē, Rīgas Juridiskajā augstskolā, Rīgas Ekonomikas augstskolā, Biznesa augstskolā „Turība”, Banku augstskolā, Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā un Rīgas Stradiņa universitātē. Lai gan studijas angļu valodā pārsvarā izvēlas studenti no ārzemēm, pēdējos gados manāma tendence, ka arī Latvijas pilsoņus un pastāvīgos iedzīvo¬tājus interesē studiju programmas angļu valodā.

Latvijas Universitātes piedāvātā pilna laika maģistra studiju programma angļu valodā ir Baltijas jūras reģiona studijas, kuras galvenie studiju moduļi ir Baltijas valstis un Eiropa, vēsture, sabiedrība un vide, politika un cilvēktiesības, literatūra un mūzika. Obligātās izvēles daļa piedāvā apgūt Baltijas reģionam aktuālās valodas, kā arī izglītības un kultūrvēstures kursus. Baltijas jūras reģiona maģistra studiju programma ir labs pamats starptautiskai karjerai, jo programma ir saskaņota ar līdzīgām programmām vēl trijās universitātēs – Turku universitāti Somijā, Tartu universitāti Igaunijā un Vītauta Dižā universitāti Lietuvā. Studiju ilgums ir 2 gadi, taču mācību maksa 2011./2012. gadam vēl nav noteikta. Universitātes mājaslapā informācijā par pagājušā gada mācību maksu minēts, ka šajā programmā tā ir 1500 Ls (2130 EUR).

Rīgas Juridiskajā augstskolā ir divas bakalaura studiju programmas: Tiesības un bizness  un Diplomātijas un starptautisko attiecību programma, kurā biznesa studiju kursi aptver komercdarbībai svarīgākās jomas - ekonomiku, grāmatvedību, uzņēmuma vadību un tirgzinības. Izvēles priekšmetu klāstā ir angļu, franču un vācu valodas kursi, īpašu uzmanību veltot tiesību, biznesa un starptautisko attiecību terminoloģijas apguvei. Mācību programma tiek piedāvāta sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Maģistrantūrā var apgūt Eiropas Savienības tiesības, Tiesības un finanses u.c. Mācību maksa gadā ir no 2100 Ls līdz 4900 Ls (2988 EUR - 6972 EUR) atkarībā no izvēlētās studiju programmas un veida.

Rīgas Ekonomikas augstskolā ir bakalaura programma Eko¬nomika un uzņēmējdarbība, kā arī maģistra programma Uzņēmējdarbības vadība, kurās galvenie priekšmeti ir ekonomika, finanses, biznesa administrācija, komunikācija. Mācību maksa gadā ES pilsoņiem ir 3500 EUR, bet pārējiem uz pusi vairāk – 6000 EUR gadā.

Biznesa augstskolā „Turība” mācības angļu valodā tiek pie¬dāvātas Starptautiskā tūrisma fakultātē, Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība (bakalaura programma), tai atkārtoti piešķirts ANO Pasaules tūrisma organizācijas (UN/WTO) TedQual sertifikāts, kas  ir apliecinājums studiju programmas atbilstībai augstākajām starptautiskās kvalitātes pra¬sībām. Galvenie studiju virzieni ir tūrisma nozare, uzņēmējdarbības organizēšana un vadība, tūrisma nozares plānošana un starptautiskais tūrisma bizness u.c. Mācību maksa gadā 2100 EUR studentiem, kas ir ES, Švei¬ces un bijušās NVS pilsoņiem, bet pārējiem 2800 EUR gadā.

Banku augstskolā studijas angļu valodā tiek piedāvātas bakalaura programmā Finanses un divās maģistra programmās: Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijas un Starptautiskās finanses un banku darbība. Programmās var apgūt ekonomiku, uzņēmējdarbības vadīšanu, svešvalodas, tiesību zinības, finanšu grāmatvedību, mārketingu u.c. Mācību maksa gadā ir no 2285 Ls līdz 3748 Ls (3245 EUR – 5324 EUR) atkarībā no studiju programmas.

Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā bakalaura programmā angļu valodā var apgūt Arhitektūru, Eiropas biz¬nesa studijas, bet maģistra programmā Audiovizuālo mediju mākslu un Starptautisko biznesu. Augstskola piedāvā prakses, dažādu studentu apmaiņu programmas un dubultā diploma studijas partneraugstskolās. Mācību maksa gadā ir no 3830 EUR līdz 6840 EUR atkarībā no izvēlētās studiju programmas un veida, taču studentiem ir iespējas iegūt mācību maksas atlaides.

Rīgas Stradiņa universitātē Medicīnas fakultātes un Stomatoloģijas fakultātes studiju programmas angļu valodā apgūst pilna laika ārvalstu studenti. Ārvalstu studiju nodaļa interesentiem piedāvā iespēju angļu valodā iegūt izglītību arī māszinību, rehabilitācijas un farmācijas jomā. Mācību maksa gadā ir no 950 Ls līdz 4582 Ls (1349 EUR – 6508 EUR) atkarībā no izvēlētās studiju programmas.

Vairāk informācijas par minētajām augstskolām:
 
Latvijas Universitāte
http://www.lu.lv
Rīgas Juridiskā augstskola
http://www.rgsl.edu.lv
Rīgas Ekonomikas augstskola
http://www.sseriga.edu.lv
Biznesa augstskola „Turība”
http://www.turiba.lv
Banku augstskola
http://www.ba.lv
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
http://www.riseba.lv
Rīgas Stradiņa Universitāte
http://www.rsu.lv

 

 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA