EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Paldies par nozīmīgo ziedojumu
130898
Pasaules latviešu mākslas centra Cēsīs galeriju iecienījuši jaunie mākslinieki

Dainis Mjartāns, Nodibinājuma ”Pasaules latviešu mākslas centrs” valdes loceklis    04.01.2024

 

 

 

Nodibinājums “Pasaules latviešu mākslas centrs” (PLMC) ir uzņēmies misiju - apzināt un nogādāt uz Latviju pasaulē izkaisīto trimdā tapušo un ar pasaules ietekmēm bagātināto latviešu mākslu, izveidojot Cēsīs kollekcija, kas aptver nu jau gandrīz 2000 mākslas darbus, vienlaikus palīdzot veidot arī Cēsis par kultūrvietu ar pasaules elpu.

 

Mūsu misija nebūtu iespējas bez sabiedrības atbalsta, tāpēc esam priecīgi un pagodināti, saņemot vērienīgo Andŗa Priedīša (1931-2022) testamentāro novēlējumu no Kanadas, kas nodrošinās mūsu galeriju tālāko darbību.

 

Andŗa dzīves gājums cieši savijas ar Cēsīm, PLMC mājvietu. Šeit strādāja viņa vecāki -agronoms Kārlis Priedītis un māte Valija, mājturības pasniedzēja. Arī mācības tika uzsāktas Cēsu 1. pamatskolā. Bet jau 1944.gada rudenī ģimene atstāja Latviju un no Lielirbes, riskējot ar dzīvību, zvejnieku laiviņā nonāca Zviedrijā, kur dzīve lika strādāt vasaras darbus kūdras purvā, bet techniskajā ģimnazijā iegūts smalkmechāniķa amats. Turpmāk A. Priedīša dzīve saistījās ar ASV un Kanadu.

 

Andris Priedītis turpināja izglītību Losandželosā, UCLA. Datoru izveides sākuma posmā viņš meklēja iespējas, kā ar to varētu rakstīt latviešu valodā – pat uzbūvēja savu personīgo datoru. Arī laikraksta Laiks datorizēšanā Andris Priedītis pielika savu roku un zināšanas, tāpat, kā žurnāla Jaunā Gaita un LARA lapa izdošanā. Andris bija klāt visur, kur varēja pielietot savas plašās zināšanas un kas gandrīz vienmēr saistījās ar Latviju, fotografēšanu, grafiku. Mijot gredzenus ar zinātnieci un literāti Noru Skaidrīti Kūlu, abi interesējās par mākslas pasauli un literātūru. Andris Priedītis ļoti pārdzīvoja dzimtenes sāpīgo likteni un darīja visu, lai saglabātu vēstures liecības un informētu sabiedrību par Latvijas nelikumīgo okupāciju. 

 

“Kamēr būs cilvēki, kuŗi pazina Andri un Noru, par viņiem domājot, sirdī ielīs gaisma. Pusgadsimta gaŗumā viņi ir uzturējuši dzīvu Latvijas ideju un pēc neatkarības atjaunošanas palīdzējuši savai dzimtenei spert pirmos soļus,” daloties savās atmiņās, raksta Anna Žīgure.

 

Kā uzsver PLMC direktors Kārlis Kanderovskis: “Saņemtais Andŗa Priedīša testamentārais novēlējums 100 000 Kanadas dolaru apmērā palīdzēs mākslas centram īstenot vairākus būtiskus infrastruktūras uzlabojumus, piemēram, modernizēt archīva klimata kontroles sistēmu, atjaunināt galerijas apgaismojumu, izveidot jaunu ieeju. Šie līdzekļi arī ļaus mums turpināt būtisko darbu, kas saistīts ar mākslas darbu sūtīšanu no daudzām pasaules valstīm uz Cēsīm, sagaidot PLMC desmitgades jubileju 2024. gadā, kad plānojam izveidot dažādas jaunas un aizraujošas izstādes un katalogus.” 

 

Vislielāko paldies mēs sakam Andŗa māsai Valdai Gustavs, brālim Jurim Priedītim un Vijai Bērziņai par sadarbību, lai Andŗa Priedīša vēlme attbalstīt Pasaules latviešu mākslas centru Cēsīs piepildītos.

 

Vēlme atbalstīt PLMC darbu pierāda, ka dodam nozīmīgu pienesumu ārpus Latvijas tapušas mākslas kollekcijas kvalitātīvā glabāšanā un izstādīšanā. Bez atbalsta nodibinājums “Pasaules Latviešu mākslas centrs” nevarētu veikt savu misiju, dodot visaptverošu ieskatu latviešu diasporas mākslas attīstībā un daudzveidībā, veicināt ārzemēs tapušas augstvērtīgas mākslas iekļaušanos Latvijas kultūrtelpā, kā arī dot savu ieguldī jumu dialogam starp Latviju un ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem.

 

Kā uzsveŗ K. Kanderovskis: “Šis finansiālais atbalsts ļauj PLMC pildīt solījumu visu gadu būt atvērtiem apmeklētājiem bez ieejas maksas, lai diasporas mākslas mantojums būtu viegli pieejams Latvijas iedzīvotājiem un Cēsu viesiem.”

 

Andŗa Priedīša tuviniekiem, mūsu atbalstītājiem un draugiem, gaišus un svētīgus Ziemassvētkus!


 

Atpakaļ