EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Gada nogale Vītolu fondā
130895

   04.01.2024

 

 

 

Kad mīlestība skar cilvēku, tas pēkšņi iemirdzas. Jo īpaši to spējam pamanīt svētku laikā, kad saņemtas negaidītas dāvanas, notikušas sirsnīgas tikšanās un piedzīvoti priecīgi pārsteigumi, kuŗus Fondā mūsu ziedotāji ar dāsnu sirdi cenšas sagādāt saviem stipendiātiem. 

 

Oktobrī kopā ar Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda valdes priekšsēdētāju Māri Slokenbergu viesojāmies Latvijas Universitātes Ģeografijas un Zemes zinātņu fakultātē. Tikšanās laikā uzklausījām Elfrīdas un Jāņa Rutku fonda aizvadītā gada stipendiātes Viktorijas Auželes un šī gada stipendijas saņēmējas Lindas Pundures stāstus par paveikto studiju laikā. Māris Slokenbergs pastāstīja par Rutku fonda vēsturi, savu pieredzi un novēlēja abām jaunietēm turpināt ceļu uz panākumiem. 

 

Novembrī viesojāmies Rīgas Stradiņa universitātē uz Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiju medicīnā svinīgo piešķiršanu. Šogad Borisam Teterevam apritētu 70 gadi, un svinīgā sarīkojuma laikā ar atmiņu stāstiem dalījās RSU rektors prof. Aigars Pētersons, bijušais Valsts prezidents Valdis Zatlers, prof. Jānis Gardovskis un prof. Dace Gardovska. 2023./2024. studiju gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā saņem 20 jaunieši. Pieci no tiem stipendiju ieguva pirmoreiz: Roberts Kārkliņš, Renāte Rūta Apse, Everita Kupriša, Anna Lasmane, Jānis Jurkāns.

 

Vītolu fonda birojā ar saviem stipendiātiem tikās ziedotāja Rita Kaimiņa. Šogad stipendijas saņem Annija Pauzere (LMA, “Modes māksla”), Nils Zīle (RSU, “Medicīna”), Toms Pulle (LU, “Ķīmija”). Ziedotājai Ritai Kaimiņai ir pamatots iemesls lepoties ar saviem stipendiātiem, jo abu puišu - Nila un Toma - sasniegumi mācībās ir novērtēti ar izcilību. Savukārt stipendiātei Annijai Pauzerei šis ir pirmais studiju gads Latvijas Mākslas akadēmijā un viņa atzīst, ka stipendija palīdz ik mēnesi iegādāties mākslas skolai nepieciešamos materiālus: krāsas, audeklus, audumu un šūšanas piederumus. Rita Kaimiņa ne tikai lutina savus stipendiātus ar satikšanās brīžiem, bet arī ik gadu sarūpē skaistas Ziemassvētku dāvanas. 

 

Novembrī fondā viesojās ziedotājs Pēteris Dzenis no ASV un SIA “Kokpārstrāde 98” vadītājs Gunārs Dzenis. Dzeņu ģimene ik gadu piešķir stipendijas ne tikai universitātē studējošiem, bet arī profesionālo izglītības iestāžu skolēniem, kuŗi apgūst kokapstrādi un mechatronikas inženieriju. Ik gadu atbalstu saņem 16 jaunieši. Vītolu fondā visskaistākie mirkļi ir tie, kad redzam, ka ziedotāju darbs ir  novērtēts un guvis atzinību. Lepojamies ar Gunāra Dzeņa saņemto Siguldas novada “Gada balvas izglītībā 2023” apbalvojumu nominācijā "Izglītības mecenāts". 

 

8. novembrī ar Valža Muižnieka piemiņas stipendijas saņēmēju Lanu Emīliju Ozolu tikās ziedotāja Lalita Muižniece. Lana Emīlija studē Latvijas Universitātes 2. kursā, kur apgūst latviešu valodas un literātūras skolotājas profesiju. Priecājāmies arī par ziedotājas sirsnīgo tikšanos ar stipendiātu, topošo vēsturnieku Egīlu Kļusu, kuŗā Lalita Muižniece dalījās pieredzē un deva vērtīgus padomus. Tikšanās bija ļoti interesanta, tādēļ abi izlēma pavasarī satikties vēlreiz. 

 

16. novembrī ziedotāji Gunārs un Ināra Reiņi tikās ar saviem stipendiātiem un draugu – Neal F. Jordan piemiņas un Vaidas Miķītes Jordan – stipendiju saņēmējiem. Ik gadu ziedotāji studentus iepriecina un pārsteidz ar jaukām dāvaniņām, vēlreiz parādot, ka stipendija ir kas daudz vairāk par finansiālu atbalstu - tās ir rūpes un mīlestība. “Apbrīnojami, kāda labestība, spriganums un pat draiskums dzirkstīja no ziedotājiem. Bija patiess prieks iepazīties un uzzināt, kā viņi iepazinušies. Šī stipendija man tiešām nozīmē ļoti daudz, jo kopš saņemu stipendiju, ir mazliet neierasta sajūta, ka varu būt finansiāli stabila un justies droši. Un tas patiesi ir daudz. Liels paldies jums!” tā savā vēstulē ziedotājiem rakstīja Rute Nikola Ērgle. 

 

6. decembrī ar savu stipendiāti Katrīnu Freimani, rezidenti traumatoloģijā, tikās ziedotāja Agnese Strazda. 2022. gadā ziedotāja aicināja savā dzimšanas dienā viesus dāvanu vietā ziedot kāda jaunieša izglītībai. “Tā ir patiesi liela laime, ka kopā rodam izaugsmi kādam, kuŗš rūpējas par citiem,” uzsver ziedotāja Agnese Strazda. Šogad stipendija tika piešķirta Katrīnai Freimanei, kuŗa turpina rezidentūras studijas Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.

 

14. decembrī skaistu sarīkojumu restorānā “Kolonāde” jauniešiem sarīkoja ziedotājs Jānis Andersons, kuŗš uz satikšanos aicināja savu dibināto Aivara Andersona ģimenes, vectēva Jāņa Andersona piemiņas un Sarmītes Andersones-Šveics, savas mammas, Viļņa Viktora Šveics piemiņas un Sarmītes Andersones jubilejas stipendiju saņēmējus, kā arī SIA “Euroskor Latvijā” un Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendiātus. Pēc svētku vakariņām ziedotājs stipendiātiem sarūpēja dāvanu – biļetes uz izrādi “Hamlets. (Ne)stāsti man pasakas” Latvijas Nacionālajā operā un baletā.

 

Lai sirsnīgi pateiktos par lielo atbalstu un labestību, ko saņemam ik dienu, 20. decembrī uz Ziemassvētku pusdienām restorānā "Kolonāde" aicinājām fonda seniorus. Mūzikālo noskaņu radīja stipendiāti Ainārs Kiserovskis, Krista Fadejeva (Dainas Bīriņas stipendija) un Karīna Jablonska (In Memoriam Dagnija Strautnieks stipendija), kuŗi kopā atskaņoja skaistākās Ziemassvētku melodijas. 

 

Pats nozīmīgākais ziedotāju paveiktā darba apliecinājums ir stipendiātu sasniegumi un smago pūliņu rezultāta novērtējums. Novembrī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē sumināja izcilākos studentus, to starpā arī mūsu stipendiātus. Lepojamies ar Danielu Daņilovu (SIA "Kurekss" stipendija), Unu Gadzāni un Lieni Gasiņu (Oskara un Irenes Dumpju piemiņas stipendija), Hubertu Zimacki (Jāņa Imanta Jentes un Ausmas Jentes piemiņas stipendija), Gustavu Jāni Bērziņu (Gunāra Šterna piemiņas stipendija), Robertu Kārkliņu un Klāvu Adiņu (Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā), Anniju Kliemani (Annas un Jāņa Cerbuļu piemiņas stipendija) un Sandi Mauriņu (Aivara Andersona ģimenes stipendija). 

 

Ar īpašo Latvijas Universitātes balvu “Ekselenta jaunā skolotāja debija” tika sveikts Rīgas Valsts 1. ģimnazijas angļu valodas skolotājs Ivars Dominiks Zeps. Uzsākot studijas LU studiju programmā "Angļu filoloģija", Ivaram Dominikam Zepam tika piešķirta Zinaīdas Strods piemiņas stipendija (2017-2021), ko dibinājusi viņas krustmeita Kristīne Anstrats. Stipendiāts Ivars Dominiks Zeps ir ne tikai pierādījis sevi ikdienas pedagoga darbā, bet arī piedalījies un prezentējis savu pētījumu Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas (LAVSA) konferencē un aktīvi turpina dalīties ar savu pieredzi pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos.

 

Lepojamies ar Vītolu fonda stipendiātu (2008-2011) Kasparu Megni, kuŗš šobrīd veido un pēta Latvijas genoma datubazi, kas ir daļa no Eiropas viena miljona genoma projekta. “Asins piliens ļauj noteikt mūsu veselības stāvokli un pastāsta arī par tautību un reģionu, no kuŗa nākam. Kopīgo un atšķirīgo datu apkopojums jau drīzā nākotnē var nozīmēt katras nācijas iedzīvotājiem atšķirīgu pieeju slimību ārstēšanā, izmantot dažādu ģenētiska rakstura slimību labākai diagnostikai, pētniecībai, audzēju pētniecībai un diagnostikai un citām vajadzībām,” stāsta Biomedicīnas pētījumu centra pētnieks Kaspars Megnis.

 

Vītolu fondā ir savijušies tūkstošiem cilvēku dzīvesstāsti, kas iedvesmo, dod padomu un neļauj padoties. Tie pārliecina, ka arī katrs no mums to var. Lai Jaunajā mūs vieno atklāsme par tām bagātībām, kas rodamas mūsos pašos!

 

Paldies ikvienam, kurš iesaistās, līdzdarbojas, stāsta par mums saviem draugiem, ģimenei, kolēģiem! Jūs, ziedotāji, esat mūsu spēks un iedvesma turpināt darbu! 

 

Vītolu fonds 

Atpakaļ