EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Andŗa Ritmaņa Radošas nākotnes piemiņas fonda balva 2023. gadā
130947

   11.01.2024

 

 

 

Dr. Andris Ritmanis (1926-2018) bija ārsts, bet sirdī – varens latvietis: rīkotājs un dzejnieks ASV Rietumkrastā. Viņam īpaši mīļi bija jaunieši – Andris bija viens no Divreizdivi kustības pamatlicējiem 1962. gadā, starp tās rīkotājiem arī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Andris Ritmanis saprata, ka jaunieši ir mūsu nākotnes cerība.

 

Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, ilggadēja Rietumkrasta Dziesmu svētku dvēsele un Atmodas laika himnas “Manai dzimtenei” vārdu autors, Andris Ritmanis tomēr pazemīgi par sevi un savu darbu teica: “Es to darīju vienkārši tāpēc, ka tā likās pareizi, – visu, kas ir iespējams, Latvijas labā.”

 

Pēc Andŗa Ritmaņa aiziešanas Mūžībā ģimene un labvēļi saziedoja līdzekļus un nodibināja “Andŗa Ritmaņa Radošās nākotnes piemiņas fondu”, kuŗš piešķiŗ balvas daiļrades radītājiem ārpus Latvijas dzejā un mūzikā. Balva ir PBLA Kultūras fonda un padomes paspārnē, un par laureātu izraudzīšanu gādā Ritmaņu ģimene kopā ar pārstāvjiem no PBLA KF&P. Bez diploma un naudas balvas laureāti saņem arī Amerikas latviešu rotkaļa Andŗa Rūtiņa darināto nozīmi sudrabā.

 

Balvas diplomu rotā Andŗa Ritmaņa nozīmīgie vārdi no viņa 1988. gadā sacerētā dzejoļa “Daugavas krastā”, kas spilgti raksturo viņa būtību: “Lai netrūkst tai dēlu un meitu,/ Kas karogu augsti cels;/ Ar karstām sirdīm un darbiem,/ Mūsu tauta ziedēs un zels.”

 

Pirmās balvas tika pasniegtas XV Latviešu Dziesmu un deju svētku Kanadā (2019) kopkoŗa koncertā komponistam/čellistam/rīkotājam Jurim Ķeniņam (Kanada) un dzejniecei/māksliniecei/sabiedriskai darbiniecei Sarmai Muižniecei Liepiņai (ASV). 2021. gadā – komponistei Ellai Mačēnai (Austrālija) un 2022. gadā dzejniekam Larim Krēsliņam (ASV), Minesotā.

 

2023. gada balva ir piešķirta Austrālijas latviešu 59. Kultūras dienās Melburnā komponistei/diriģentei Aijai Dragūnai.

 

Komponiste un diriģente Aija Dragūna (1999) ir dzimusi un uzaugusi Sidnejā, Austrālijā. Aija ir studējusī kompozīciju un diriģēšanu Sidnejas konservatorijā, kur šobrīd turpina studijas maģistra grādam kompozīcijā̄. Savā daiļrades procesā Aija ir izmantojusi latviešu tautas mūzikas bagāto mantojumu, un nozīmīgu vietu Aijas daiļradē̄ ieņem vokālā̄, īpaši koŗa mūzika.

 

Kopš bērnības Aija ir bijusi saistīta ar latviešu kultūras dzīvi Austrālijā̄, piedalījusies Kultūras dienās un Jaunatnes dienās, bijusi 35. Jaunatnes dienu līdzvadītāja (Sidnejā, 2017) un 2023. gadā saņēma PBLA KF&P Atzinības rakstu par darbu Austrālijas latviešu 37. Jaunatnes dienu Rīcības komitejā. Divas reizes viņa bijusi dalībniece Latvijas Dziesmu un deju svētkos. Vairākus gadus ir vadījusi mūzikas programmu un kori Annas Ziedares Vasaras vidusskolā Adelaidē, kur izskanējuši viņas pirmie darbi korim. No 2022. gada Aija ir Sidnejas Latviešu vīru kora diriģente, kas ir kļuvis par viņas īpašu sirds darbu.Pēc Kultūras dienu pasūtinājuma, Sidnejā, 2021.gada nogalē izskanēja Aijas darbs ”Puķes un zvaigznes” ar Aspazijas dzeju, ko izpildīja Sidnejas filharmonijas kamerkoris “Vox”. Ar PBLA KF&P atbalstu 2022. gadā tika pasūtināts skaņdarbs trompetei “Mēnesī raugoties”, kas piedzīvoja pirmatskaņojumu Melburnā, Ingrīdas Dārziņas izpildījumā. Kaut gan Aija ir sava radošā̄ darba sākumā, pirmizrādi ir piedzīvojusi arī viņas pirmā kameropera bērniem “Makss un Morics”. Patlaban maģistra studiju ietvaros top nākošā opera! 

 

Balva tika pasniegta Kultūras dienu Atklāšanas koncertā pēc viņas origināldziesmas “Rīga dimd” izpildījuma, laureātei esot pie pults, - kā pārsteigums gan viņai, gan visiem klausītājiem.

 

PBLA Kultūras fonda un padomes un Ritmaņu ģimenes vārdā apsveicam apdāvināto jauno mūziķi un novēlām turpināt savu radošo veiksmju ceļu!


 

Atpakaļ