EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

Desmit principi, kuros balstīta partijas darbība un pamatnostādnes„Tautas kontrole” priekšvēlēšanu programma


24.08.2011

Laiks Tautai pārņemt varu valstī! Lasīt vairāk ...Zaļo un Zemnieku savienības (ZZS) mērķis ir Latvijas tautas garīgā un materiālā labklājība.


24.08.2011

Tā sasniedzama gādājot par cilvēku intelekta, ideju un gara spēka apvienošanu, par dzīves telpu, kurā cilvēki jūtas vajadzīgi un novērtēti, par iespēju strādājošam cilvēkam gan pilsētās, gan laukos nodrošināt iztiku sev un tuviniekiem, kā arī veidot iekrājumus, lai justos drošs par nākotni. Tikai tā mēs spēsim atgriezt dzimtenē tos, kuri devušies svešumā, savus spēkus, gudrību un pieredzi atdod ne savas, bet citu valstu izaugsmei. Lasīt vairāk ...Kristīgi Demokrātiskā Savienība ir partija, kas Latvijas politikā ienes brīvības, taisnīguma un solidaritātes principus.


24.08.2011

KDS pārstāv sociālā tirgus ekonomiku, ko izveidoja Dr.Ludvigs Erhards. To līdz šodienai pamatoti dēvē par Vācijas ekonomisko brīnumu, kur ne valstij, ne privātajam nav tiesību pārņemt kontroli pār ekonomiku. Tai jākalpo cilvēkam. Lasīt vairāk ...„Par prezidentālu republiku” priekšvēlēšanu programma


24.08.2011

Tas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju! Lasīt vairāk ...SASKAŅAS CENTRS – SOCIĀLĀ ATBILDĪBA, ATTĪSTĪBA UN VIENOTA SABIEDRĪBA


24.08.2011

Lai gan daži ekonomiskie rādītāji pēdējā laikā sāk stabilizēties, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skaits turpina augt. Latvija ir kļuvusi par valsti, kura attīstās divās dimensijās. Vienā dimensijā ir nokļuvuši nedaudzi veiksmīgi, uz eksportu orientēti uzņēmumi, kuriem krīze ir beigusies. Otrā dimensijā ir nonākusi lielākā daļa valsts iedzīvotāju, kas slīgst nabadzībā un aizvien pieaugošā bezcerībā. Lasīt vairāk ...Apzinoties atbildību tautas priekšā, mēs apņemamies:LSDSP programma 11. Saeimas vēlēšanām


24.08.2011

Krīzes pārvarēšana un ekonomiskā attīstība Krīze Latvijā vēl nav pārvarēta, jo ilgtermiņā tās cēloņi nav novērsti! Panāksim Latvijas pāreju uz valsts regulētu, sociāli atbildīgu tirgus ekonomiku, netērēsim vairāk nekā nopelnīts. Neļausim valsts budžeta konsolidācijai un taupībai atstāt graujošu ietekmi uz ekonomiku, iedzīvotājiem, sociālo jomu, vēlēšanos dzīvot, strādāt un investēt šajā valstī. Nepieļausim valsts uzņēmumu privatizēšanu, tieši otrādi veidosim uzņēmumus ar valsts atbalstu, tā radot darba vietas. Sakārtosim valsts pārvaldi, lai trūkstošā nauda valsts budžetā nebūtu jāmeklē pie starptautiskajiem aizdevējiem vai mehāniskā nodokļu palielināšanā. Veicināsim videi draudzīgu atjaunojamo vietējo energoresursu attīstīšanu. Lasīt vairāk ...Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK” PROGRAMMA


22.08.2011

Nacionālā apvienība piedāvā pilnīgi jaunu redzējumu politiskās partijas programmas veidošanai – atvērtā tipa programmu. Lasīt vairāk ...