EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Raimondam Paulam Uzlecošās Saules ordenis un Zelta stari
114735
Foto: Pauls Zvirbulis

   03.11.2020

 

 

Japānas valdība paziņojusi to ār­­valstnieku sarakstu, kuŗiem no­­lemts piešķirt Japānas valsts ap­­balvojumus. To vidū ir arī mūsu komponists Raimonds Pauls, ku­­ŗam piešķirts Uzlecošās Saules orde­nis un Zelta stari ar kakla lentu, informēja Japānas vēstnie­cība Latvijā. Kā norādīja vēst­nie­cībā, apbalvojums tika pie­šķirts par ie­­guldījumu Japānas un Lat­vijas kul­tūras sakaru stiprināšanā ar mūzikas starpniecību, kā arī  sa­­pratnes veicināšanu abu valstu starpā.

 

Vēstniecība savā paziņojumā arī minējusi, ka Rai­monds Pauls ir plaši pazīstams mūziķis – komponists, diriģents un pianists, un viņa komponēto dziesmu “Dā­vā­­ja Māriņa” (japāņu nosaukums “Miljons rožu”) iz­­pildījuši daudzi japāņu dziedātāji un tā baudī­jusi lielu populāritāti Japānā. Lai­kā, kad Raimonds Pauls bija Sa­­eimas deputāts, viņš darbojās Lat­vijas – Japānas parlamentu sadar­bības grupā un deva ieguldījumu abu valstu kultūras apmaiņā, kā  arī po­­pulārizēja Japānas kultūru Lat­vijā.

 

Maestro ap­­sveica ārlietu mi­­nistrs Edgars Rinkēvičs, pau­žot prieku par Raimonda Paula talanta augsto  novērtējumu.

 

Redakcija otrdienas, 3. novem­bŗa rītā piezvanīja cienījamam Maestro, lai apsveiktu sakarā ar nozīmīgo Japānas valsts atzinību. “Tas tiešām bija priecīgs un negai­dīts pārsteigums,” telefonsarunā teica Raimonds Pauls. “Turklāt – lē­­mumu par tā piešķiršanu pa­­raksta pats Japānas Imperators, bet to man pasniegšot Japānas ārlietu ministrs, kā to paredz viņu zemes protokols. Pats spilgti at­­ceros savu ceļojumu uz Japānu, kad tur laurus plūca mana dziesma par miljons rozēm. Kopš tā laika esmu iecienījis japāņu vir­tuvi – diez, kur Rīgā tagad varētu nobaudīt kādu labu suši?

Katrā ziņā esmu ļoti gandarīts, un paldies visiem, kas mani sveic ar šo lielo godu.”                  

Red.

 


 

Atpakaļ


Apskatīt komentārus (0)atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:

JŪSU KOMENTĀRS:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA