EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
Kas jauns Likteņdārzā?
128510
Sarunu cikls “Tikšanās ar personībām”. Sandra Kalniete un pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Dainis Īvāns

Ligitai Kovtunai stāsta Sandra Kalniete, Kokneses fonda valdes priekšsēdētāja    18.04.2023

 

 

Pirmo gadu Likteņdārza vēsturē darbojamies arī ziemā, jo mums nu ir Saieta nams! Un šis nams nu ir “jāpalaiž tautās”. Kā to iedzīvināsim? Jau esam izveidojuši divus jaunus pasākumu ciklus, kas ir labi apmeklēti, - tie ir cikls “Tikšanās ar personību”, otrs vērsts uz jaunākās paaudzes piesaistīšanu – “REPa’capella”, kur mūsu izcilākie reperi skandē savus tekstus jeb vienkārši un jauniešiem saprotamā valodā repo. Galvenais akcents te ir uz vārdiem, proti, kad reperis mūzikas pavadībā deklamē, viss notiek tik strauji, ka grūti uztvert tekstu. Te ļaujam “izteikties”.

 

Pilnā sparā arī pie mums notiek gatavošanās Dziesmu svētku 150 gadiem, un maijā tiks atklāts Cildinājuma akmens. Dziesmu svētki mūsu tautas liktenī ir kaut kas tik liels un nozīmīgs, ka tam noteikti jāatrd vieta arī Likteņdārzā. Pirmā apvienošanās, pirmā brīvības apjausma, īstenībā – pirmais solis uz savu valsti. Pārfrazējot kāda mūsu atbalstītāja-uzņēmēja vārdus, - vidzemnieki un kurzemnieki bija pirmie, kas iegāja pa Rīgas vārtiem, un iznāca  latviešu tauta. Akmeni atklāsim 13. maijā, šai dienā notiks arī koŗu koncerts, kuŗā piedalīsies Aizkraukles novada koŗi, folkloras kopas “Saucējas” un “Stiprās sievas”, arī Māŗa Sirmā jaundibinātais koris u.c. Māris Sirmais, Romāns Vanags, Aira Birziņa arī arī būs diriģentu pulkā. Sarīkojums top ļoti pacilājošs, un visi ir laipni aicināti ierasties. Akmens plāksnes autori ir Krista un Reinis Dzudzilo.

 

Turpinās labiekārtošanas darbi, piemēram, Prezidentu takai, kur jau iestādīti koki mūsu valsts prezidentu piemiņai. Aizvadītajā gadā Prezidenta kanceleja uzņēmās iniciātīvu iestādīt šos piemiņas kokus it visiem, ieskaitot prezidenta vietas izpildītājiem Rancānam un Kalniņam. (Vairas Vīķes-Freibergas un Egila Levita piemiņas koku stādīšanas norises tika atspoguļotas mūsu laikrakstā. – Red.)

 

Pagājušajā vasarā pie Saieta nama archibīskaps J. Vanags iestādīja ozolu, kas izaudzēts no Glika stādīta ozola zīlēm. 2022. gadā atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā un simto gadadiena, kopš tika iesvētīts pirmais Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) bīskaps Kārlis Irbe (1922. gada 16. jūlijā, kas arī tiek uzskatīts par LELB dzimšanas dienu) LELB īstenoja projektu „c”, stādot visā Latvijā ozolus, kuŗi izaudzēti no ozolzīlēm, kas salasītas no pirmā Bībeles tulkotāja latviešu valodā, vācu mācītāja Ernsta Johana Glika (1652 — 1705) Alūksnē stādītajiem ozoliem.

 

2022.gada 2.jūlijā viens no Glika ozolu pēctečiem tiks stādīts Likteņdārzā, svinot Baznīcas un Likteņdārza sadarbības kā jaunas dzīvības, aizsākumu. 


      

Ļoti nozīmīgs notikums būs krusta uzstādīšana svētvietā uz pussalas raga. Projekta autors ir architekts Andris Kronbergs, viņš tajā iegulda savu ideju, savas autortiesības. Svētvieta katrā ziņā būs iespaidīga – kā noslēgums pastaigai pa skaisto taku gar Daugavu, kur galā iznirst Kokneses baznīca.


Bet 10. novembrī, patriotu mēnesī, notiks Gaismu spēle Likteņdārzā, ko veido režisors Kārlis Anitens un gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš, - visa Daugavas pamale un Kokneses pilsdrupas izgaismosies krāsās. Mākslinieki iedvesmojušies no A. Pumpura “Lāčplēša”, un gaismās tiks izstāstīts viss  tautas varoņa stāsts 17 ainās. Piebildīšu – biļetes uz šo pasākumu jau varat iegādāties!

 

Lai viss, kas paredzēts mūsu plānos, varētu notikt, ir vajadzīgs atbalsts. Pateicoties tautas atbalstam, Likteņdārzs ir tapis, pateicoties atbalstam “graudā” un naudā. Mēs augstu vērtējam ikvienu ideju, ikvienu prakstisko darbu un atvesto akmeni, amfiteātī vai Draugu alejā ieguldīto. Starp citu, kāds ziedotājs nopirka 160 bruģakmeņus visai savai dzimtai. 

Naudas ziedojumus, lūdzu, sūtiet: 

Nodibinājums “Kokneses fonds”. 

Adrese: Lāčplēša 75B, Rīga, LV-1011

Reģistrācijas numurs: 40008092535

Konta numurs: LV10 UNLA 0050 0068 7884 4

Banka: AS SEB Banka

SWIFT: UNLALV2X


 


 

Atpakaļ