EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS

Puisis no Rojas pasaules vnziu Olimp


Vnzinis Raimonds Tomsons intervij Ligitai Kovtunai 26.09.2023

2010. gad l, kad pirmo reizi piedaljos pasaules empiont, redzju, k vi uzvar, un man rads sapnis kad errs ar Anglijas karogu stvja uz skatuves, es nodomju, ka t gribtu stvt ar Latvijas karogu! Last vairk ...Brvbas anatomija: 2023. gada septembris


Sallija Benfelde 26.09.2023

Svtdien, pilna mroga kara 577. dien, Ukrain jau gjui boj gandrz 276 tkstoi Krievijas militristu. Notiek smagas kaujas, lai atbrvotu okupts territorijas, ukraii lnm virzs uz prieku. Tomr situcijas sais raksturojums palaik nav mierinos: Putins acmredzot ir gatavs karot ldz pdjam dzvajam Krievijas iedzvotjam, ja vien pats tik ilgi nodzvos. Un dara visu, lai eltu starptautisko sabiedrbu, kas atbalsta Ukrainu. Last vairk ...Nolaisties no teoriju mkoiem


Sallija Benfelde 19.09.2023

Vai tagad ir pieejams adekvts Stambulas konvencijas tulkojums? Vai sabiedrbai pastvgi tiek skaidrots, kas ir kas, ko starptautiskaj jurisdikcij nozm viens vai otrs termins? Jo ms joprojm biei vien strdamies par itumu, par iedomto, nevis par to, kas ir patiesb. Last vairk ...Vai attieksmei pret valsti ir vecuma cenzs?


Ligita Kovtuna 19.09.2023

Viendien mos rint cik tad tiem nevargajiem veciem, kam odien 75, bija 1990. 91. gad, kad tika atjaunota latvijas tiesisk neatkarba? Nu tau vii bija trsdesmitgadnieki! Ne tik zai, ka nesaprastu, kd valst un sabiedrisk iekrt dzvo, un ne tik veci, ka neko vairs nevar iemcties. Last vairk ...Laiks pards, vai viens trijkju ebltis ir labks par otru


Latvijas Universittes profesors, poltisko procesu ptnieks Jnis Ikstens intervij Sallijai Benfeldei 19.09.2023

Pagjuaj gad, priekvlanu gaisotn cilvki tiem nedomja par to, ko darsim, ja daa Krievijas pavalstnieku o valodas prbaudi nekrtos vai nenokrtos. Tagad problma ir prcelta divus gadus uz prieku, un ar tas ir diezgan ironiski, jo tas bs gads pirms vlanm, un is jautjums var kt par dau no priekvlanu kampaas. Nesaku, ka tas ir nepareizi, domju, ka pagju gada lmums bija solis pareiz virzien. Problma ir t, ka ms krtjo reizi apmulstam situcij, kad ir jizdara askas kustbas, un tad to izmanto danedadi cilvki, gan latviski, gan krieviski runjoie propagandisti. Last vairk ...Vstule no vivas


Juris Lorencs 19.09.2023

Gaisa trauksme pilst beidzas seos un piecdesmit trs mints. T bija pirm gaisa trauksme man m. Vakar paredzta tikans ar Tarasu, ku apsoljis nogdt savas universittes bibliotk Via Vtola grmatu angu valod On Russia. Zinot, ka ukraiiem t vartu nodert gan odien, gan pc kaa, esmu pamis ldzi pat vairkus eksemplrus. Un es jau zinu- ms atkal saskandinsim alus glzes un iedzersim Za peremogu! Par uzvaru! Last vairk ...Ir daudz kas nokavts. Bet jdara, jdara


Latvijas krievu rakstnieks Roalds Dobrovenskis un dzejniece Velta Kaltia intervij Ligitai Kovtunai 12.09.2023

RoaldsDobrovenskis: "Vl un vlreiz atkrtoju - tie, kas dom, ka notiek Krievijas ka viengi pret Ukrainu, rgti malds. Tas ir ka pret visu civilizto pasauli. Atpakacea nebs, pasaules krtba, kas tika iedibinta pc 1945. gada, ir pagalam. Tagad bs jauna krtba, un cilvces, visas cilvces, ne tikai 52 NATO valstu liktenis, ir uz likmes! Atmakssies viss, kas nokavts, un tomr - vajag kaut ko dart! Nokavja, nokavja - k Eiropa, t Amerika, bet jdara, jdara." Last vairk ...Pianiste Guna Kurmis


Pteris Alberts 12.09.2023

Stokholm dzvojoai latvieu pianistei jau rit 99. gads. Via dzimusi Rg jurista, tiesnea, skolotja, publicista, redaktora un sabiedrisk darbinieka Ana un Zelmas, dzimuas Jansones, imen. Last vairk ...Par Krievijas mltjiem


Juris Lorencs 12.09.2023

Viena no neparastkajm pardbm das Rietumu intelektulajs aprinds ir t saucam Krievijas mlestba. Skusies 19. gadsimt, t ilga visu 20. gadsimtu un turpins joprojm. Tiek pielgta noslpumain Krievijas dvsele, liel krievu kultra, nesabojtais gargums, tradicionlisma cietoksnis utt. Un os mtus nespja kliedt dzimtbana, Krievijas izraisti kai, revolcijas, boeviku terrors, nves nometnes, Hitlera - Staina pakts, Polijas un Baltijas valstu okupcijas, Breeva laiku stagncija vai pareizj agresija Ukrain. Last vairk ...