EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

***

Latviešu Pensionāru apvienība ielūdz uz Lieldienu svētku saietu

Trešdien, 16. aprīlī, plkst. 13 (lūdzu ievērot laiku) Latvijas vēstniecībā, Odengatan 5, Stokholmā. Par latviešu svētku tradicijām stāstīs daži LPA pensionāri, par igauņu - M. Raud-Pähn, par lietuviešu - A. Städje. S. Andersons un D. Straubergs pastāstīs par Liedekalnina "pili" Floridā. Kafijas galds. Pie klavierēm G. Zvejnieks. Pieteikšanās līdz 14. aprīlim pie Dianas 073 945 39 66 vai pie Dzintras 070 441 31 51.

LPA valde.

***

LPA ziņo, ka pavasaŗa izbrauciens uz Uppsalu ar autobusu būs 21. maijā. Tur pavadīsim visu dienu. Plašāka informācija sekos.

***

Gēteborgas Latviešu pensionāru biedrības pavasaŗa tikšanās reizes 2014. gadā:

26. aprīlī un 31. maijā plkst. 13.00 ”Folkpartiet” telpās, Nedre Kvarnbergsgatan 7. Jauni biedri laipni gaidīti. Gēteborgas latviešu pensionāru biedrības valde

***

DIEVKALPOJUMI

GĒTEBORGAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES Lieldienu, Kristus Augšāmcelšanās, dievkalpojums Hāgas baznīcā (Haga kyrkan, Östergata 30, 411 22 Göteborg), 21. aprīlī plkst. 14. Kalpos prāveste Ieva Graufelde, pie ērģelēm Peter Wågsjö. Pēc dievkalpojuma draudzes kafija draudzes namā. Lūgums katram paņemt līdzi Lieldienas olu. E-pasts: geteborgas.draudze@gmail.com