EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

DIEVKALPOJUMI

Minchenē, Svētā Gara baznīcā, Heiliggeistkirche, Hugo Troendle Str. 53, München-Moosach, 13. aprīlī plkst. 15 Latviešu luterāņu draudzes Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu. Dievkalpojumu vadīs mācītāja Dr. Ilze Kezbere-Härle. Bērniem svētdienas skolas nodarbība, pēc dievkalpojuma sadraudzības stunda tuvējā viesu namā. Mīļi aicināti latvieši un vācu draugi no tuvienes un tālienes.

Minsteres latviešu ev. lut. draudzes Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu 18. aprīlī plkst. 10.30 Svētā Jāņa kapellā. Kalpos prāv. K. Bērziņš.

Diseldorfas latviešu ev. lut. draudzes Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu 19. aprīlī plkst. 14 Stephanus-Kirche, (kriptā), Wiesdorfer Str.21, Düsseldorf- Wersten. Kalpos prāv. K. Bērziņš. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

Oldenburgā, Ohmstedes baznīcas draudzes namā, Butjadinger Str. 59, 13. aprīlī plkst. 11 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze, pie ērģelēm Dr. A. Rosenbergs. Pēc dievkalpojuma kafijas galds.

Bekhofas latv. baznīcā (Am Beckhof 44) pirmdien, 21. aprīlī, plkst. 14:30 dievkalpojums. Kalpo diak. L. Urdze. Pēc dievkalpojuma kafijas galds draudzes namā.