EIROPAS LATVIEU LAIKRAKSTS

2020

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ...  --> 

Mie tautiei plaaj pasaul!


17.11.2020

ogad svtkus svinam saret un prbaudjumiem piln laik, kad mums ir btiski ierobeotas iespjas satikties iepriek ierast veid pulcties, dejot, dziedt, brniem apmeklt latvieu skolas. Tpc ir milzgs gandarjums, ka ajos saretajos apstkos latvieu organizcijas vis pasaul turpina savu darbu jauns digitls platforms, lai nezaudtu gadiem kopto latvisko identitti, latvieu valodu, kultras tradicijas un piederbas izjtu Latvijai. Last vairk ...Lai 18. novembris vieno ms vis pasaul!


17.11.2020

PBLA prieksdes Kristnes Saultes apsveikums latvieiem pasaul 2020. gada 18. novembr Last vairk ...Ms esam Saules pus


Latvijas Republikas Saeimas prieksde Inra Mrniece intervij Ligitai Kovtunai 17.11.2020

"Valsts svtki ir un paliek paciltu izjtu svtki, neskatoties uz to, ka aizvadtais gads ir bijis oti sarets, un ie svtki bs pavisam citdi. Bet ms tomr esam Saules pus! Ms tomr esam veiksminieki! Padomjiet msu valsts neatkarbas gadu skaits ir prsniedzis nebrves gadus. Tpc aicinu skatties Saules virzien! Un negaidt 1. janvri, lai uzsktu kaut ko jaunu sksim 18. novembr par godu Latvijai!" Last vairk ...Lolita Ritmane: Es ceru, ka kaut kur debess Aleksandrs Grns jt to, cik dzii via ststs ir ietekmjis ms visus.


17.11.2020

Nacionls kino balvas Lielais Kristaps svingaj ceremonij apbalvoja labks filmas un filmu nozares profesionus. Par labko pilnmetras splfilmu atzta vsturisk kaa drma Dvseu putenis. Last vairk ...Trampa ietiepba, Putina apkjrba


FRANKS GORDONS 17.11.2020

Krievijas Federcijas prezidents Vladimirs Putins atteics (!) apsveikt Do Baidenu (nas prezidents Sji vilcinjs seas dienas, kamr apsveica). Putina preses sekretrs Dmitrijs Peskovs paskaidroja, ka esot vl jnogaida "oficilie rezultti", kaut gan visas pasaules prezidenti, premjeri, karai un emri par vlanu iznkumu neaubjs. Last vairk ...Valsts augstk atzinba izciliem tautieiem rzems


17.11.2020

Last vairk ...Latviei un draugi, sksim beidzot runt par biznesu jeb Dod darbu latvietim!


10.11.2020

Latviei ir otra ekonomiski sekmgk grupa ASV nacionlo minoritu vid! Latvijas tirdzniecbas paltas Amerik (LTPA) prezidents, ASV kompnijas Be Commercial Realty viceprezidentu Mikus Kns intervij Tairai Zoldnerei Last vairk ...Ieteikumi tiem, kas dzvo un strd rvalsts, bet vlas atgriezties Latvij


10.11.2020

Arvien vairk Latvijas valstspiedergo, dzvojot un strdjot rvalsts, apsver iespju atgriezties Latvij. Prcelans iemesli ir dadi: vlans un nepiecieamba bt kop ar imeni, alkas pc ierasts vides un Latvijas dabas, latvieu valodas, k ar vlme pielietot rvalsts iegts prasmes un pieredzi, lai izmantotu iespju uzmjdarbbas uzskanai Latvij. Tau, kad ir pieemts lmums prcelties, jem vr vairki btiski nosacjumi, lai atgrieans norittu pc iespjas lietii, raiti un bez liekm raizm. Last vairk ...Vlanas Amerik: skats no malas


Juris Lorencs 10.11.2020

Latvijas urnlisti ar aptrakui! Kda mums daa par to, ko nespjam ietekmt! Lieka enerijas trana un nervu bojana. Tas pats k vrot divu ameriku beisbola komandu spli. Last vairk ...Vai rkrtas situcija ne tikai valst, bet ar Latvijas valdb?


Sallija Benfelde 10.11.2020

Katra cilvka dzvba ir svarga. Tpc odien valdba uzklausja veselbas specilistus un sadzirdja viu viedokli, ka ir jrkojas izlmgi un tlt, jo citdi varam zaudt kontroli pr pandmijas uzliesmojumu, k tas jau novrots ne vien vien Eiropas valst, piektdien, 6. novembr, pamatojot rkrtjs situcijas izsludinanas nepiecieambu, skaidroja Ministru prezidents Krijnis Kari. Last vairk ...Ts balsis, ts balsis!


Armands Birkens, independent, neatkargs pilsonis 10.11.2020

Ta liel, ilgi gaidt diena pienca, pagja... Diena, kuu ameriki nevarja vien sagaidt, - 4. novembris, kad varja balsot par ASV prezidentu. Last vairk ...Pievienojies mums!


10.11.2020

Mzejs Latviei pasaul un reisore Mra Pelce aicina iesaistties dokumentls filmas pabeigan Last vairk ...Vai Latvij tiks ieviesta rkrtas situcija jeb Vai atbildgs ir tikai vruss?


Sallija Benfelde 03.11.2020

Ar Slimbu profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimbu riska analzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoikovs pirmdien preses konferenc sacja, ka pret ierobeojumiem vajadztu izturties nopietnk. Last vairk ...Eiropa izaicinjumu priek


Juris Lorencs 03.11.2020

Eiropa atrodas milzgu politisku, drobas un demogrfisku izaicinjumu priek. Cilvku kalns tai blakm kst aizvien lielks, teju vai viengais aizsprosts - Vidusjra. Last vairk ...Par cilvka tiesbm


Krlis Streips 03.11.2020

Kopdzves likums, savukrt, nav vajadzgs viendzimuma priem vien. Kad 2013. gad sabruka lielveikals Zolitd, pie kompenscijas par zaudto dzvesbiedru tika visas sievietes izemot vienu, kura ar savu ilggadgo partneri (vrieti) bija dzvojusi civillaulb un ldz ar to valsts acs nebija "pareizi" apprecjusies. Gan viai, gan citiem nelaultiem priem, taj skait viendzimuma priem, ir stipri mazk tiesbu valsts likumdoan nek prectiem cilvkiem. Last vairk ...Raimondam Paulam Uzlecos Saules ordenis un Zelta stari


03.11.2020

Japnas valdba paziojusi to rvalstnieku sarakstu, kuiem nolemts pieirt Japnas valsts apbalvojumus. To vid ir ar msu komponists Raimonds Pauls, kuam pieirts Uzlecos Saules ordenis un Zelta stari ar kakla lentu, informja Japnas vstniecba Latvij Last vairk ...Latvieu organizcijas rzems var pieteikt savus projektus rlietu ministrijas finansilajam atbalstam 2021. gad


03.11.2020

Latvijas Republikas rlietu ministrijas vstniece diasporas jautjumos Elita Gavele 2. novembr informja Pasaules Brvo latvieu apvienbu par to, ka diasporas organizcijas vis pasaul ar nkamgad vars pieteikt savus projektus rlietu ministrijas finansilajam atbalstam. Last vairk ...Par valstiskm vrtbm, izlmbu un divkosbu


Kultras ministrs Nauris Puntulis (NA) intervij Ligitai Kovtunai 27.10.2020

"Ms vl nekad neesam bijui tik tuvu koncertzlei. Galu gal, nevar tau turpint meklt iemeslus, kpc n emsim un meklsim atbildes, kpc j! Un pc septiiem gadiem mums, mzikas lielvalstij, bs sava koncertzle." Last vairk ...Vai pdj mierg neda pasaules poltik?


Sallija Benfelde 27.10.2020

Rudens nav bijis miergs Covid-19, priekvlanu kampaa ASV, protesti Baltkrievij, Krievija un opozicionra Navanija indana ir tikai dai svargkie jautjumi. Vrusa kltbtne radjusi bram pat dvainu gaisotni ar visdadkajm sazvrestbas teorijm, notiekoais izskats k tradija, kas reizm prtop fars. Last vairk ...Labo prmaiu pilsta


Juris Lorencs 27.10.2020

No 2018. un 2019. gados Liepj atgriezuies 200 rzems dzvojoie Latvijas iedzvotji. Patiesb viu skaits vartu bt krietni lielks, jo ne jau visi ir apzinti. Es sastapos ar diviem atbraucjiem, kui bija atstjui savu dzimto pilstu, ilgus gadus pavadjui Rg un rzems, tomr atgriezuies Liepj. Last vairk ...<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ...  -->