EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

"Kritika Latvijā izpaužas spilgtāk nekā tajās valstīs, kuŗās ir ilgstošas demokratijas tradicijas." 

Valsts prezidents Egils Levits