EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

***

Ivo Fomins ar grupu "Putni bez spārniem" koncertēs

12. aprīlī plkst. 20 Bradfordas DVF klubā, 5 Clifton Villas, Bradford, BD8 78Y.

Ieejas maksa ₤10.

Plašāka informācija, zvanot pa tālr. Vineta 07985709913 un Māris 07710743982.

***

DIEVKALPOJUMI

VIDUSANGLIJAS DRAUDZE, māc. V.Vāvere

„Straumēnos”, Catthorpe Manor, Catthorpe, Leicestershire, LE17 6DF, svētdien, 20. aprīlī, plkst.11 Lieldienu dievkalpojums, apvienots ar Koventrijas/”Mūsmāju” kopu.

 

AUSTRUMANGLIJAS DRAUDZE, māc. V.Vāvere

Pīterborovā, St.Mark’s Church Centre, Peterborough, PE1 2SN, sestdien, 12. aprīlī, plkst.16 Pūpolu svētdienas dievkalpojums.

 

APVIENOTĀ LONDONAS EV. LUT. UN MIERA DRAUDZE, māc E. Zikmane

Londonā, Zviedru baznīcā, W1H 4AG, piektdien, 18. aprīlī, plkst. 14 Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu. Dievkalpojumu kuplinās Londonas latviešu koris. Svētdien, 27. aprīlī, plkst. 14.00 Baltās svētdienas dievkalpojums.

Rovfantā, Rovfantā, RH10 4NG, svētdien, 20. aprīlī, plkst. 11.30 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar dievgaldu – Lieldienas.

 

ZIEMEĻANGLIJAS-BRADFORDAS DRAUDZE, māc. G. Putce

Bradfordā, 29 Great Horton Rd., BD7 1AA, Vācu baznīcā, svētdien, 20. aprīlī, plkst. 10.30 Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu.

 

LĪDSAS DRAUDZE, māc. G. Putce

Līdsā, 9 Alma Rd., LS6 2AH, Sv. Lūkas baznīcā, svētdien, 20. aprīlī, plkst. 14 Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu.

Halifaksā, 8 Lord Str., HX1 5AE, DVF namā, pirmdien, 21. aprīlī, plkst. 11 Lieldienu dievkalpojums ar dievgaldu.

 

MANČESTERAS DRAUDZE, māc. G. Putce:

Mančesterā, Stretford, M32 8FE, Martin-Luther-Kirche, 9 Park Road, svētdien, 13. aprīlī, plkst.13.30 Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu.

Voringtonā, WAI IXG, Market Gate, Holy Trinity Church, svētdien, 27. aprīlī, plkst. 20 Lieldienu atsvētes dievkalpojums ar dievgaldu.

 

RIETUMANGLIJAS-VELSAS DRAUDZE

Bristolē Pūpolsvētdienas dievkalpojums ar dievgaldu sestdien, 12. aprīlī, plkst.15 St Bartholomew’s Church, Maurice Road, Bishopston, Bristol BS6 5BZ (pie St Andrews Park). Pēc dievkalpojuma bērnu uzstāšanās ar dziesmām un kafijas galds. Visi mīļi gaidīti!