EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS

Latvija

 

_______________________________________________________________

Dievkalpojumi

 

Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudze ir mūs informējusi, ka pēc septembŗa vairs neizīrēs telpas Rīgas Evaņģeliskajai draudzei, jo paši organizējot daudzus pasākumus. Tātad draudzes valde uzsākusi sarunas par turpmāko dievkalpojumu vietu.

12. oktobŗa dievkalpojums notiks Metodistu baznīcā, Akas ielā 13, plkst. 13.

18. novembŗa dievkalpojums notiks Anglikāņu baznīcā, Anglikāņu ielā 2.

Par turpmākajiem dievkalpojumiem ziņosim drīz.