EIROPAS LATVIEŠU LAIKRAKSTS
BL anketa
  
Kopš kura laika lasāt Brīvo Latviju?

Kādi raksti Jūs saista visvairāk?
Politika
Intervijas
Kultūra
Sarīkojumi
Māksla
Citi

Vai abonējat drukāto avīzi?Vai abonējat digitālo avīzi?Vai lasāt citas avīzes? Kādas?

Vai Jūs vēlaties saņemt mūsu avīzi tādu, kāda tā ir?Vai domājat, ka pārmaiņas ir nepieciešamas? Jūsu ieteikumi pārmaiņām:

Vai Jums patīk nosaukums Brīvā Latvija?Vai saturā vajadzētu vairāk atspoguļot notikumus Latvijā?Vai šo avīzi lasa Jūsu bērni vai mazbērni?Ja, jā, kas viņiem šajā avīzē patīk?

Ja, nē, kas viņiem šajā avīzē nepatīk?